Klimathysterikernas domedagsprofetior måste kylas ner : klimat och miljö ur ett globalt perspektiv

Klimathysterikernas domedagsprofetior måste kylas ner : klimat och miljö ur ett globalt perspektiv
Klimathysterikernas domedagsprofetior måste kylas ner : klimat och miljö ur ett globalt perspektiv
Beskrivning av Klimathysterikernas domedagsprofetior måste kylas ner : klimat och miljö ur ett globalt perspektiv

För att få en nyanserad och faktabaserad debatt om miljö och klimat är det viktigt att kunna skilja på miljö- och klimatfrågor. Miljöförstöring och klimatförändringar är inte samma sak, men alltför ofta kan man ändå se att dessa två skilda fenomen utmålas som ett och samma fenomen. Koldioxid är ingen miljöbov som många tror eller försöker göra gällande. Klimatåtgärder genom att bland annat minska utsläppen av koldioxid, som växter älskar och mår bra av, kan inte alltid likställas med att bekämpa miljöförstöring. Faktum är att vissa klimatförändringar kan vara bättre för många eller till och med bättre för flertalet djur, organismer och växter i miljön. Klimathysterin har också nått näst intill apokalyptiska nivåer, vilket kan jämföras med gamla profeters domedagsprofetior. Det finns rationellt fog för sans och behärskning. Klimathysterin behöver kylas ner. Klimatskeptiker, och till och med klimatförnekare, bör inte och behöver inte vara motståndare till förnybar energi som många verkar tro eller försöker få allmänheten att tro. Förnybar energiform är mycket bra, delvis för att den börjar bli billigare än energi från fossila bränslen, och dels för att den främjar individuell frihet, då billig och näst intill gratis energi befriar individer från dyr energi och ett beroende av energibolagens höga avgifter och energiskatter till staten. En annan fördel är förstås att förnybar energi är renare än fossil energi, som avger allt ifrån svaveldioxid, kväveoxid, kvävedioxid och aerosoler till koldioxid. En klimatskeptiker ifrågasätter i princip bara teorin att människan påverkar klimatförändringar i hög grad med koldioxidutsläpp – och inte nyttan med förnybar energi (och nyttan med bra ekologi, miljö, natur och stadsluft och rena hav, floder och sjöar, ekologiska livsmedel och dylikt).   Även befolkningsökning, överbefolkning, migrationer, invandring, global ekonomi och geopolitik berörs i relation till miljö och klimat.

Läs mer om Klimathysterikernas domedagsprofetior måste kylas ner : klimat och miljö ur ett globalt perspektiv...


Sök bästa pris på Klimathysterikernas domedagsprofetior måste kylas ner : klimat och miljö ur ett globalt perspektiv hos: