Klimatförändringar – Naturliga och antropogena orsaker

Klimatförändringar – Naturliga och antropogena orsaker

Står vi inför en klimatförändring? Uppgifter om nya klimatextremer som inträffat förekommer ofta i media. Gissningar och fakta avlöser varandra när klimatkatastrofer och extremer drabbar människor och samhällen. Faktum är att klimatet på jorden hela tiden har förändrats, varmare perioder har avlöst svalare, regnigare har avlöst torrare. Skall vi vara oroliga för den klimatförändring som sker idag? Klimatförändringar – naturliga och antropogena orsaker behandlar de faktorer som styr vårt klimat, såväl på kort som på lång sikt, och hur detta klimat har varierat över årmiljonerna. Den pågående klimatförändringen sätts i ett historiskt perspektiv, vilket möjliggör en tolkning av människans påverkan och vad som kan betraktas som naturliga klimatvariationer. En beskrivning ges av de effekter som en klimatförändring kan få på ekosystem och samhälle. Positiva och negativa effekter av klimatförändringar för människa och samhälle diskuteras samt vilka åtgärder eller anpassningar som kan erfordras. I boken ges utförliga förklaringar av de processer som reglerar klimatet samt hur man på olika sätt analyserar klimatförändringarna. Denna tredje, reviderade upplaga av boken har kompletterats med de senaste rönen, i boken ges även en kritisk betraktelse av dessa. Bokens syfte är att belysa de processer och mekanismer som styr klimatet, att härleda vad som kan anses vara en naturlig variation och vad som är resultat av människans påverkan. Klimatförändringar – naturliga och antropogena orsaker vänder sig till studenter och lärare på universitet och hög­skolor, samt till samhällsplanerare inom bland annat stat och kommun, där frågeställningar kring klimatförändringar och växthuseffekten diskuteras.

Läs mer om Klimatförändringar – Naturliga och antropogena orsaker

Klimatförändringar – Naturliga och antropogena orsaker

Naturvetenskap & teknik

Hitta Klimatförändringar – Naturliga och antropogena orsaker även hos:
Rulla till toppen