Klara texten! C

Klara texten! C

Klara texten! Elevens handbok för texttyper  Klara texten! är ett tydligt genrepedagogiskt läromedel som ger dina elever strategier och vektyg för att kunna läsa, förstå och skriva egna texttyper. Texttyper för vanliga situationer Klara texten är tydligt baserad på genrepedagogiken. Dina elever lär sig att särskilja vanligt förekommande texttyper och ges verktyg att själva skriva och förstå texttyper som mejl, insändare och skönlitterära texter. Elevens handbok lärarens stöd Använd Klara texten! som handbok för eleven eller arbeta med övningarna gemensamt på lektionen. Genom att arbeta med texttyper får dina elever ökad kunskap och förståelse för struktur och språkliga nyanser och lär sig att själva producera texter för olika situationer och mottagare. Tydlig arbetsgång och passar självstudier Varje kapitel behandlar en specifik texttyp och alla lärobokens kapitel har samma struktur. Kapitlen börjar med utvalda, aktuella och vanligt förekommande, mönstertexter som eleven stöter på i sin vardag. Sedan följer en analys av textens olika delar där eleven får kunskap om det typiska för textens struktur och språk. Därefter får eleverna möjlighet att själva arbeta med kapitlets texter och texttypiska drag. Kapitlet avslutas med skrivövningar både i grupp och individuellt. Kurs C och Kurs D Klara texten! består av två läroböcker, en för Kurs C och en för Kurs D. I bok C får eleverna träna på exempelvis enkla meddelanden, mejl, notiser och annonser. Bok D innehåller allt från insändare, arbetsansökan och mejl till kollegor till noveller och dikter. Båda läroböckernas texter är anpassade efter de nya kunskapskraven i respektive kurs. Lärarguide, test och bedömningsmatris I slutet av varje bok finns ett text-test och en lärarguide med förslag på lektionsgenomgångar och extra arbetsuppgifter. Här finns även ett resonemang kring bedömning av texter med en matris som utgångspunkt. Med Klara texten! får du hjälp med att lära dina elever att kommunicera i ett skrivande Sverige. ’I Klara texten får dina elever lära sig att skriva allt från enkla meddelanden och mejl, till insändare, arbetsansökan och dikter.’ Klara texten! är författad av Ann-Sofie Lindholm efter en grundidé av Pär Sahlin. Provläs Klara texten kurs C här! Klara texten kortfattat:Tränar texttyperTydlig genrepedagogikOlika texters struktur & språk förklarasTydlig arbetsgång för elev & lärareLärarguide i bokenTydligt bedömningsresonemangSfi kurs C & DNybörjare med studievana

Läs mer om Klara texten! C

Klara texten! C

Ordböcker & Språk

Hitta Klara texten! C även hos:
Rulla till toppen