Introducera Skriv Sfi

Introducera Skriv Sfi

Alla har sina styrkor och svagheter i språkinlärningen. När man lär sig ett nytt språk måste man fokusera på det man har svårt för, även om det känns tufft ibland. Det är där Introducera-serien kommer in. Varje bok i serien tar upp en färdighet och ger goda möjligheter att träna intensivt. Läs mer Introducera är en serie av fristående övningsböcker, som täcker momenten ordkunskap, grammatik, skriva, läsa och tala. Materialet riktar sig till SFI kurs B och C, men fungerar väl även i gymnasiets språkintroduktion. Introducera består av renodlade, genomtänkta övningar som sätter färdighetsträningen i centrum. Tydliga exempel och förklaringar guidar den studerande genom lärprocessen. Dessutom finns utförliga facit där de rätta svaren följs av förklaringar och ofta förslag på lösningar. Det gör att kunskaperna befästs bättre, eftersom rättningen blir en del av lärprocessen. Tack vare den strukturerade metoden i flera steg är böckerna även lämpliga för mer självständiga studier. Liknande färdighetsträning finns i serierna Etablera och Avancera. Introducera Skriv Introducera Skriv består av sju kapitel som vardera tar upp genrerna: sms, meddelanden på lappar, kort/vykort, mejl, brev, uppsatser och kommentarer (i till exempel kommentarsfält och sociala medier). Den studerande bildar sig först en uppfattning om genrerna med hjälp av förklaringar och mönstertexter. Därefter studerar hen textens uppbyggnad, med hjälp av övningar på till exempel rubriksättning, målgruppsanpassning och tilltal. I nästa steg tillämpas genrekunskaperna i 10-15 situationsanpassade skrivövningar i ämnen från vardagen. Alla kan hitta något som passar tack vare den rika variationen! I slutet av varje kapitel finns ett utökat facit med kommentarer och exempellösningar, som ger möjlighet till fördjupning. Introducera Grammatik Introducera Grammatik guidar läsaren genom grammatiken. Boken börjar med verbböjningar och slutar med ordföljd i bisats. Varje moment förklaras kort och följs sen av uppgifter. Uppgifterna har stor variation och de studerande övar på många olika sätt, vilket i sin tur ökar förståelsen. Eftersom boken är lämpad för självstudier finns ett tydligt facit som även innefattar svarsförslag på de ställen där inga exakta svar på övningarna kan ges. Till Introducera Grammatik finns nedladdningsbara pdf:er med muntliga övningar till varje grammatikmoment. Med dessa kan den studerande öva grammatik tillsammans med en kamrat. På så sätt kan hen repetera varje moment på ett nytt sätt. Introducera Läs Introducera Läs innehåller många olika texttyper, allt från lappen på köksbordet till fakturor och skönlitteratur. Till varje text finns läsförståelsefrågor som både berör läsförståelse på detaljnivå och på en mer övergripande nivå. Genom dessa typer av frågor och uppgifter närmar sig läsaren texten från olika håll. På så vis ökar möjlighet till förståelse och inlärning. Även det många gå

Läs mer om Introducera Skriv Sfi

Introducera Skriv Sfi

Ordböcker & Språk

Hitta Introducera Skriv Sfi även hos:
Rulla till toppen