Intensivträning ma åk 1-3 Taluppfattning 1-100 Elevhäfte

Intensivträning ma åk 1-3 Taluppfattning 1-100 Elevhäfte
Intensivträning ma åk 1-3 Taluppfattning 1-100 Elevhäfte
Beskrivning av Intensivträning ma åk 1-3 Taluppfattning 1-100 Elevhäfte

Intensivträning i matematik innebär att en elev får en-till-en-undervisning utöver undervisningen i klassen under en begränsad tid, 20-30 min per dag, 4-5 dagar/vecka. Varje träningstillfälle har ett eget uppslag i elevhäftet och där finns även aktiviteter som eleven ska göra tillsammans med en vuxen hemma eller med läxhjälp i skolan. Till varje elevhäfte finns en handledning med aktiviteter, uppgifter och utmanande frågor. Handledningen har en tydlig arbetsgång som man kan följa vid varje träningstillfälle. Arbetsgången ger eleven möjlighet att använda språket, generalisera och utveckla inre bilder som ett stöd för det abstrakta tänkandet. Handledning Till varje elevhäfte finns en handledning med aktiviteter, uppgifter och utmanande frågor I handledningen finns konkret beskrivet hur undervisningen ska läggas upp. Läs och genomför varje moment steg för steg för lyckat resultat: 1. Lärandemål Varje avsnitt inleds med lärandemål och en beskrivning av vad du behöver för material till avsnittet 2. Genomgång Steg för steg får du veta vad su ska säga, göra och fråga innan eleven ska göra uppgifterna i höftet. Genomgången innebär ofta att eleven först får möta och samtala utifrån konkret material, för att sedan övergå till bilder. 3. Uppgifter Till alla uppgifter som finns i elevhäftet finns stöd i handeleningen. 4. Förbered hemuppgifterna Innan eleven tar hem läxan förbereder ni den gemensamt i skolan. Elevhäfte Varje träningstillfälle är ett uppslag i elevens häfte, dör en sida är för arbete i skolan och en sida för arbete hemma. Om eleven har möjlighet finns det extra föridhetsträning på webben att fortsätta med. Längst ner på sidan finns alltid lärandemålen beskrivna. Där finns också utrymme för den som hjälper till med läxan att skriva en kommentar.

Läs mer om Intensivträning ma åk 1-3 Taluppfattning 1-100 Elevhäfte...


Sök bästa pris på Intensivträning ma åk 1-3 Taluppfattning 1-100 Elevhäfte hos: