I rikets tjänst – Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550

I rikets tjänst – Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550

Hur var det senmedeltida svenska riket militärt organiserat och hur förändrades samhällets militära institutioner under perioden 1450–1550? I boken ’I rikets tjänst’, presenterar Martin Neuding Skoog en ny bild av periodens militära och politiska förändringar. Århundradet 1450–1550 behandlas som en sammanhållen period, karakteriserad av återkommande militära kriser som tvingade fram nya lösningar på rikets försvarspolitiska problematik.I fokus för undersökningen står sambandet mellan krig och statsbildning, samt det skifte som under perioden skedde från ett militär-­politiskt system till ett annat. Här studeras både hur krigsorganisationen fungerade i ett samhälle med svag statsmakt, och vilka politiska konsekvenser Gustav Vasas centralisering av de militära institutionerna fick.I boken beskrivs hur bondeuppbåden, städernas kårer samt biskoparnas och det världsliga frälsets militära hierarkier var organiserade. Dessutom studeras regenternas egna följen, värvningarna av legosoldater i Öster­sjöområdet och framväxten av en kunglig armé under Gustav Vasas tid.Martin Neuding Skoog (f. 1980) är historiker, verksam vid Stockholms universitet.’I rikets tjänst’ är hans doktorsavhandling. Hans forskning är främst inriktad på hur kriget som historiskt fenomen påverkat samhällsutvecklingen under medeltiden och den tidigmoderna perioden.

Läs mer om I rikets tjänst – Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550

I rikets tjänst – Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550

Historia & Arkeologi

Hitta I rikets tjänst – Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550 även hos:
Rulla till toppen