Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer

Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer

Vardagen för olika ingenjörer kan se väldigt olika ut, men den klassiska bilden av ingenjören är densamma: problemlösaren och möjlighetsskaparen. Ingenjören ser hur man kan förändra det vi gör i dag så att världen kan bli lite bättre. Och det är precis detta som hållbar utveckling handlar om – att hitta och genomföra ständiga förbättringar, överallt i samhället, som bidrar till ett bättre liv för alla. Den här boken vänder sig till studenter som ska bli ingenjörer och till ingenjörer som vill lära sig mer om de utmaningar vi står inför i dag. Boken introducerar begreppet hållbar utveckling och diskuterar hur teknik kan bidra till en hållbar eller en ohållbar utveckling. Men författaren går även vidare och diskuterar perspektiv-frågan, olika tankeparadigm och vikten av reflektion och diskussion för att nå pragmatiska lösningar på svåra värderingsproblem. Boken innehåller exempel på möjliggörande teknik, instuderingsuppgifter och diskussionsfrågor. ”Från problem till möjlighet. Så kan omvärldens syn på oss ingenjörer beskrivas under en 30–40-årsperiod. Teknisk utveckling är en väldigt stark kraft. Men utveckling är ett hantverk. Tuffa krav kommer att resas och olika lösningar måste därför prövas. Resultatet kommer om enskilda individer och grupper får möjlighet att delta i denna utveckling. Vi ska ha med oss en insikt om utmaningarnas storlek och det ska vara en viktig drivkraft. Denna kan under rätt förutsättningar omvandlas till viktiga framsteg, men helt avgörande för detta är goda kunskaper i både helhet och detaljer. Denna bok är en utmaning men också en möjlighet för dig att ge ditt bidrag till en mer hållbar värld. Ingenjörer är helt avgörande. Lycka till med din uppgift.” Peter Larsson, samhällspolitisk direktör för Sveriges Ingenjörer

Läs mer om Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer

Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer

Naturvetenskap & teknik

Hitta Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer även hos:
Rulla till toppen