Germanerna : myten historien språken

Germanerna : myten historien språken

Begreppet germaner är laddat med rasbiologi och nazism men vilka var de egentligen? Stora vilda kämpar med svärd och hjälmar och underliga gamla kläder eller rakryggade raknästa och ljushåriga unga män i elegant uniform från 1940-talet? I en vind­lande historia som löper över tvåtusen år visas det hur en berättelse från antiken förändrades och deformerades till en ren förfalskning av det förflutna. Finns det germaner nu eller fanns de förr? Ser germaner ut på något särskilt sätt? Är svenskar germaner? Konstigt nog är det svårt att hitta klara svar på så enkla frågor. Forskaren Tore Janson berättar om vilka de ursprungliga germanerna var och hur de kom att bli symboler för händelser och idéer som har spelat en stor roll och fortfarande är laddade med farliga spänningar. Vidare söker författaren beskriva vad som faktiskt hände i antiken alltså om dem som ursprungligen kallades germaner. Deras historia och deras relationer till romarna har mycket att göra med oss i Norden och formade hela Europas utveckling ända fram till nutiden. Deras språk gav upphov till bland annat svenska engelska och tyska. Vi i Sverige liksom de flesta människor i norra Europa använder ett språk som bygger på det germanerna talade i antiken. Men Germanerna handlar också om hur vi som lever nu ska förhålla oss till vad som skedde förr med samhällen och med språk. Behöver vi veta det? Är det nyttigt eller onödigt eller farligt att se bakåt?

Läs mer om Germanerna : myten historien språken

Germanerna : myten historien språken

Ordböcker & Språk

Hitta Germanerna : myten historien språken även hos:
Rulla till toppen