Gående hänvisas till andra sidan

Gående hänvisas till andra sidan

GÅENDE HÄNVISAS TILL ANDRA SIDANBerndt Wennström är flanör, fotograf och konstnär. Han har ögon för det som många andra inte ser. Följ med på en vandring på söder i Stockholm under ett par årtionden när mycket av det genuina Söder revs.Fotona som Berndt tagit har många gånger samma färgskala som i hans konst där du ska titta länge för att här finns både underfundigeter, humor och reflektion i bilderna.En annan passion var att gå igenom de rivningskåkar som fanns för att få ännu en inträngande bild av livet på söder. Några av fotona är fynd bland soporna, bilder som vi inte vet vem som tagit.Följ med på en vandring på det söder som försvunnit!Gert Ekström är mångårig museiintendent med samma passioner som Berndt. Gert har skrivit ett 30-tal böcker med teman som Stockholmiana och teknikhistoria. Han har också varit faktagranskare och medverkat i många andra böcker av kända författare.Det skedde en stor förvandling av Södermalm under 1960-, 1970- och 1980-talen. Många hus revs, hus som givit karaktär åt stadsdelen. Andra miljöer byggdes om och moderniserades. Många intresserade följde utvecklingen i tidningar och från gatan men få dokumenterade den.Berndt Wennström fotograferade förändringarna, dokumentära bilder tagna vid ett otal vandringar på söder, bilder med en konstnärs öga från miljöer som inte kan återskapas. Då foton inte gav tillfredställande vyer över förvandlingen tillkom konstverken i olika tekniker samt teckningar i svart-vitt. Ofta ser han situationer med ett humoristiskt anslag, detaljer, vinklar och händelser som säkert många andra inte såg. Intressant är att både konstverk och foton i många fall har samma färgskalor vilket ger boken en sammanhållning och nyfikenhet på vad nästa uppslag kan visa. I bokprojektet ingår ett urval av konstverk, teckningar och foton i färg. Urvalet har skett med flera personer inblandade. Texterna är skrivna av f d intendenten, teknikhistorikern Gert Ekström, tidigare anställd på Tekniska museet, Nordiska museet med flera museer. Han har skrivit ett tiotal böcker med Stockholmsanknytning av de 30-tal titlar som han skrivit och varit faktagranskare i flera stockholmianaböcker.Olika kapitel berör rivningarna, detaljer på hus och i gatumiljöerna, vägar som Söderledens intrång, baksidor och förfall, hamnarna längs söders alla kajer med alla övergivna fartyg och miljöer. Texterna behandlar också den ”undersökande verksamhet” som flera grupper hade, att gå igenom rivningshusen uppifrån och ner och ta tillvara detaljer, föremål som annars skulle hamna på tippen med schaktmassorna. Denna företeelse är vad vi vet aldrig tidigare beskriven. Boken är i första hand ett verk med illustrationer, bildtexter och kapitel som kan beskrivas som en vandring genom det nu till stor del försvunna söder.Berndt Wennström studerade vid Konstfack 1965 till 1969 och har sedan dess varit verksam som konstnär med ateljé på söder och boende på söder.

Läs mer om Gående hänvisas till andra sidan

Gående hänvisas till andra sidan

Historia & Arkeologi

Hitta Gående hänvisas till andra sidan även hos:
Rulla till toppen