Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Textbok 2

Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Textbok 2
Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Textbok 2
Beskrivning av Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Textbok 2

Textböcker De tio tematiska kapitlen inleds med en introduktionsbild som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå. Varje kapitel innehåller en språkträningsdel, dialoger och olika texttyper. I Fördel 1 finns en skönlitterär följetong medan Fördel 2 innehåller flera sakprosatexter. Övningsböcker Övningsböckerna innehåller uppgifter som tränar ord och fraser samt elevernas eget skrivande. Det finns även hörövningar och grammatiska moment. Flera övningar i varje kapitel är markerade med en stjärna dessa övningar ligger lite över elevernas förväntade språknivå, vilket gör att elever som kommit olika långt i sin språkutveckling kan arbeta med materialet samtidigt. När används Fördel 1 och 2? Fördel 1 passar nybörjare i svenska som andraspråk. Läromedlet erbjuder flexibilitet för klassrum i ständig förändring med texter och övningar på olika språknivåer. Fördel ger eleverna skönlitteratur på deras språknivå. Fördel 2 bygger vidare på Fördel 1 och vänder sig till elever på nybörjar- och mellannivå. Varje kapitel innehåller bland annat texter från olika genrer. Kapitlen innehåller också en genomgång av vad som är typiskt för en viss genre. Lärarhandledningar Lärarhandledningarna laddas ner och kan delas med lärare på skolan. De innehåller förslag på hur man kan arbeta kapitel för kapitel, kopieringsunderlag samt ljudfi lerna till alla texter och hörövningar i mp3-format. Fördel Läs Fördel Läs består av åtta skönlitterära texter med tillhörande uppgifter. Texterna är specialskrivna och berör teman som kärlek, utanförskap, mod och vänskap. Samtliga texter finns inlästa. Boken kan användas som ett komplement till Fördel 1 och 2 men fungerar också att arbeta med fristående. Digitalbok Fördels textböcker finns som digitalböcker med inspelade texter. Som lärare kan du projicera texten i klassrummet och låta eleverna lyssna samtidigt.

Läs mer om Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Textbok 2...


Sök bästa pris på Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Textbok 2 hos: