Den retoriska människan: 20 sätt att se på retorik

Den retoriska människan: 20 sätt att se på retorik

Språket är människans viktigaste verktyg för att tänka handla och knyta sociala band. I den meningen är vi alla retoriker. Med ordens hjälp formar vi vår värld och lever våra liv. Ofta gör vi det framgångsrikt. Men ibland misslyckas vi utan att kanske riktigt förstå varför. Genom att betrakta och reflektera över vad vi gör med språket och vad språket gör med oss kan vi öka vår retoriska medvetenhet. Förutom den intellektuella glädje det skänker att se klarare på sammanhangen kan det också vara till praktisk nytta. Risken minskar att språket blir en osedd makt som styr oss i stället för tvärtom. Professor Lennart Hellspong visar hur retoriken hjälper oss att nå fram förhandla genomskåda undervisa lösa problem tolka minnas och leka

Läs mer om Den retoriska människan: 20 sätt att se på retorik

Den retoriska människan: 20 sätt att se på retorik

Ordböcker & Språk

Hitta Den retoriska människan: 20 sätt att se på retorik även hos:
Rulla till toppen