Den Grekiska världen

Den Grekiska världen

Den grekiska världen ger en helhetsbild av en ganska lång epok av västerlandets historia, från stenåldern fram till den romerske kejsaren Konstantin den Stores dagar på 300-talet. Boken behandlar inte bara själva Greklands öden, utan även längre perioder av utvecklingen i Syditalien, Sicilien, Egypten, Asien och ända bort till Indien och Afganistan.Under större delen av denna period var det krig antingen mellan greker och främmande stater, eller mellan grekiska stater inbördes. Men det är inte främst de militära eller ofta förvirrande politiska händelserna som gör grekernas historia högintressant. Utan det grekiska folkets insatser på kulturens alla områden inom konst, arkitektur, litteratur, religion och filosofi.Hilding Thylander (190793) var docent 195374 i Klassisk fornkunskap samt antikens historia vid Stockholms universitet, tillförordnad professor under olika perioder. Thylander tillhörde det fåtal som var licentiat i såväl latin som klassisk fornkunskap. Sekreterare 195791 i Svenska Humanistiska Förbundet, styrelseledamot 196079 i Svenska Arkeologiska Sällskapet. Produktiv som författare i sina specialämnen.

Läs mer om Den Grekiska världen

Den Grekiska världen

Historia & Arkeologi

Hitta Den Grekiska världen även hos:
Rulla till toppen