Biblioteken och de nationella minoritetsspråken : en lägesbeskrivning

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken : en lägesbeskrivning

Om ett språk ska leva och utvecklas behöver språket synas mycket och fler unga behöver tala det för att utveckla det och föra det vidare. Generationer har förlorat sitt språk assimilation har varit mycket effektiv på bekostnad av språket. Språkens status måste höjas. Dessa är återkommande teman i intervjuerna som genomförts i denna undersökning som färdigställts som en del i KB:s uppdrag att ha nationell överblick och också utgör ett underlag till arbetet med en nationell biblioteksstrategi.

Läs mer om Biblioteken och de nationella minoritetsspråken : en lägesbeskrivning

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken : en lägesbeskrivning

Ordböcker & Språk

Hitta Biblioteken och de nationella minoritetsspråken : en lägesbeskrivning även hos:
Rulla till toppen