Bandet : Tomrummet som förenar

Bandet : Tomrummet som förenar

Två nya kapitel i den engelska upplagan av The Bond på temat Fixing your Falling-Down World – Läs dem här! Det finns även en handbok på temat – Läs här! Missa inte Lynne McTaggarts besök i Stockholm hösten 2013! Kommer snart mer info under Evenemang! Under århundranden har västvärldens vetenskap och många av dess kulturer lärt oss att tänka på oss själva som individer. Men idag börjar en ny revolutionär förståelse växa fram från ledande fysiker, biologer och psykologer. Bandet visar att allt liv har en inneboende impuls till att vilja knyta an istället för en drift att konkurrera. Lynne McTaggart erbjuder oss detaljerade rekommendationer för att befrämja ett mer holistiskt tänkande, mer samarbetsinriktade förhållanden och mer enade sociala grupper. Genom att blanda intervjuer med människors historier till en fängslande berättelse visar hon hur: Enkla dagliga övningar betingar hjärnans mekanism så att utövaren blir mer empatisk gentemot andra. Ett nytt sätt att tala och lyssna kan övervinna polarisering och göra de mest ståndaktiga motståndare till nära vänner – något som har exemplifierats av aktivister med motsatta åsikter. Människor som brinner för något tillsammans kopplas ihop. Varje gång en grupp arbetar tillsammans för ett gemensamt mål, börjar alla deltagarnas hjärnor komma på samma våglängd, vilket gör att banden stärks inom gruppen. Bandet erbjuder en hisnande, visionär plan för ett nytt sätt att leva i harmoni med vår sanna natur och med varandra och ett nytt sätt att hela våra relationer och vår värld. “Någon enstaka gång kommer en bok som ändrar vår uppfattning om verkligheten eller prisar ett nytt sätt att leva. Lynne McTaggarts utomordentliga nya bok Bandet gör bägge delarna.” Deepak Chopra

Läs mer om Bandet : Tomrummet som förenar

Bandet : Tomrummet som förenar

Naturvetenskap & teknik

Hitta Bandet : Tomrummet som förenar även hos:
Rulla till toppen