Änglaspråk och magplask : multimodalt perspektiv på svenska

Änglaspråk och magplask : multimodalt perspektiv på svenska

Att utbilda sig till lärare är en lång process med många steg från novis till professionell. Vägen kan se olika ut men innebär i regel både dalar och toppar, inte minst under den verksamhetsförlagda utbildningen. I den här boken får läsaren följa en lärarstudents process, en verksam lärares fortsatta utveckling samt en lärarutbildares syn på vad studenter behöver få med sig från sin utbildning. Fokus i boken ligger på svenskämnet i år F–3 och på förhållandet mellan teori och praktik. Den beprövade erfarenheten lyfts här fram som grundläggande för förståelsen av klassrumspraktiken. Författarna förespråkar ett multimodalt perspektiv på svenska där estetiska uttrycksformer får ta plats. Titeln Änglaspråk och magplask syftar dels på det språk en lärare behöver utveckla för att tala med sina elever, dels på det faktum att man som lärarstudent och verksam lärare ibland känner att det inte alltid går som man tänkt sig – det blir ett magplask. Boken är främst avsedd för lärarstudenter med inriktning F–3 liksom yrkesverksamma F–3-lärare.

Läs mer om Änglaspråk och magplask : multimodalt perspektiv på svenska

Änglaspråk och magplask : multimodalt perspektiv på svenska

Ordböcker & Språk

Hitta Änglaspråk och magplask : multimodalt perspektiv på svenska även hos:
Rulla till toppen