Allmän och svensk prosodi

Allmän och svensk prosodi

Allmän och svensk prosodi belyser det mänskliga talet som kommunikationsmedel med fokus på det talade språkets rytmiska, dynamiska och melodiska egenskaper, det som sammanfattas i begreppet prosodi. Författaren förklarar såväl de teoretiska perspektiven som metoderna för prosodisk analys och transkription. Innehållet i denna bok har tidigare utkommit som en volym i serien Praktisk Lingvistik från Institutionen för lingvistik vid Lunds universitet. Den har sedan sin tillkomst 1998 fyllt ett stort behov som en grundläggande och samlad framställning om talets prosodi. Författaren Gösta Bruce planerade för en ny utgåva när han oväntat gick bort i juni 2010. Genom denna bok fullföljs planen, dock utan de revideringar som författaren hade i tankarna. Allmän och svensk prosodi vänder sig särskilt till studenter i fonetik och allmän språkvetenskap.

Läs mer om Allmän och svensk prosodi

Allmän och svensk prosodi

Ordböcker & Språk

Hitta Allmän och svensk prosodi även hos:
Rulla till toppen