All In

All In

All In är avsedd för de elever som behöver uppnå slutbetyg i engelska i åk 9. Med All In ger du dina elever möjlighet att repetera, befästa och visa vad de kan på ett effektivt och lustfyllt sätt, så att de kan börja med Engelska 5 på gymnasiet så snart som möjligt. Läs mer Pedagogiska tankar – Alla elever kan arbeta med samma tema, men på sin nivå. – Fokuserar på att stärka elevernas vilja att använda sin engelska. – Tydlig och lekfull. – Framtagen efter Lgr11. All In är utarbetad av lärare som dagligen undervisar elever på introduktionsprogrammet. De vet hur knäckande det kan vara för självkänslan att inte ha uppnått målen i åk 9. De vet också hur rätt undervisning och stöd kan återge eleverna den så viktiga tilltron till den egna förmågan, så att de kan lyckas med sina fortsatta studier. All In stöttar därför både lärare och elever i det viktiga arbetet med att uppnå gymnasiebehörighet i engelska i åk 9, genom att fokusera på utvalda väsentliga färdigheter och förmågor. All In är framtagen helt i enlighet med det centrala innehållet i Lgr11. I boken finns inspirerande texter och övningar som passar olika nivåer. Variationen av texter och övningar ger en god hjälp för dig som lärare när du vill anpassa och individualisera undervisningen för denna ofta heterogena elevgrupp. Elevens bok även som Onlinebok Du kan välja att använda All In som tryckt bok eller som onlinebok, beroende på hur digitalt ni vill arbeta med engelskan i ditt klassrum. Till den tryckta boken finns en gratis webbapp så att eleverna kan lyssna på de inlästa texterna, ordlistorna och dialogerna hemma. I All In Onlinebok ligger elevljudet istället i form av en länk på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö. Praktiskt, tydligt och fokuserat upplägg All In har en ren men lekfull layout. Strukturen är tydlig och lätt att följa, i sex kapitel, units. Varje unit är uppbyggd kring ett tema som alla elever oavsett förkunskaper kan arbeta med: Me and You, Identity, Memory, Travel, All these people och Love. Inledningsvis finns en kort vardaglig text, Starter, som ger eleverna en gemensam ingång till kapitlet. Därefter följer A-texten som är en text med populärvetenskapligt innehåll, vilket anknyter till temat. B-texten är en dialog som ger nyttig träning av vardagsfraser. C-texterna är starka skönlitterära texter ur modern engelsk ungdomslitteratur av bland annat Sarah Dessen, Mark Haddon och Pete Johnson. I kapitlen finns också bilduppgifter, sånger med tillhörande textarbete, intressanta faktarutor samt dikter. Texterna är av varierande svårighetsgrad, från dem som alla kan klara av, till de något mer avancerade för de elever som behöver en större utmaning. Texterna är intresseväckande och elevnära med ämnen som lockar till både diskussion och eget skrivande. Bokens tematiska indelning gör det lätt för dig hålla ihop gruppen äve

Läs mer om All In

All In

Ordböcker & Språk

Hitta All In även hos:
Rulla till toppen