Absolut farmakon : kärnavfall och evighet som tanke och konst

Absolut farmakon : kärnavfall och evighet som tanke och konst

Det använda kärnbränslet kommer att vara giftigt i 100 000 år en evighet med mänskliga mått mätt. Samtidigt står planeten inför flera andra spektakulära effekter av mo­ dernitetens självskadebeteenden. Kärnvapenkrigets ome­ delbara utplåning har återetablerats som ett hot och klimat­ krisen har blivit en ny suicidal horisont i närtid. Men är vårt värsta gift kanske också vårt största hopp? Något måste göras med det som återstår efter att dagens kulturer för­ svunnit. Konstruktionen av slutförvar för kärnavfallet ger möjligheter till att anamma en extrem långsiktighet. Den ger oss kanske en chans att ånyo ställa tanken och konsten inför evigheten. Absolut farmakon exponerar en bild av vår egen tid i ljuset av kärnavfallet och kärnvapenkriget. Ämnen som det messianska omsorgsetiken det moderliga tänkandet och klimatkrisen behandlas genom läsningar av Jacques Derrida Bernard Stiegler Carol Gilligan Sara Ruddick James Acord Lina Selander och Mierle Laderman Ukeles.

Läs mer om Absolut farmakon : kärnavfall och evighet som tanke och konst

Absolut farmakon : kärnavfall och evighet som tanke och konst

Naturvetenskap & teknik

Hitta Absolut farmakon : kärnavfall och evighet som tanke och konst även hos:
Rulla till toppen