ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C

ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C
Beskrivning av ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C

ABC-klubben FKåk 3

ABC-klubben är ett basläromedel i svenska för förskoleklass till årskurs 3. Det har gedigen vetenskaplig grund förankring i de nya kursplanerna tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering.

I materialet ingår läseböcker i olika nivåer för att ge en sammanhållen läsupplevelse för hela klassen. Det finns arbetsbok läxbok och lärarhandledning. Läseböckerna finns också i digitalt format med intalat ljud. Arbetsbok Interaktiv bok IS

Läs mer om ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C...


Sök bästa pris på ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C hos: