Å ja baa : tankar om ord och språk

Å ja baa : tankar om ord och språk

Vilka konsekvenser för svenska språket kan ett krigsslag för 2000 år i Teutoburgerskogen i västra Tyskland ha fått?Varför heter det egentligen siesta när man tar en middagslur i Spanien?Vad har romantik med Rom att göra?Varför anses göteborgskan som Sveriges sexigaste dialekt? Dessa och många andra frågor om svenska och andra språk får sina svar i Å ja baa: – Tankar om ord och språk. Språket är människans centrala kommunikationsmedel och det finns ett stort intresse från många människors sida för hur det används och hur det bör användas. I alla språk finns det en mer eller mindre uttalad konflikt om hur språket bör hanteras. Ofta sker detta i ljuset av de språkliga förändringar som är utmärkande för människans språk. Inget aktivt använt språk undgår förändringar och vid förändringar kommer dessa i konflikt med den norm för språket som språkbrukarna bygger upp.I boken beskrivs denna konflikt och språkets ständigt pågående förändring ur flera olika synvinklar. Det handlar om ord som försvinner, ändrar betydelse eller flyttar mellan språk. Det handlar också om olika grammatiska företeelser och hur även dessa kan förändras över tid. Inte minst finns det ungdomliga perspektivet med eftersom det ofta är ungdomar som går i bräschen för förändringar. Det är också en av de största språkliga förändringarna under de senaste 25 åren bland yngre människor som har fått ge namn till boken.Gerhard Sager är legitimerad och numera pensionerad gymnasielärare i svenska, italienska, spanska och tyska. Han har även akademiska studier i franska, isländska och allmän språkvetenskap bakom sig. Vid sidan av arbetet som språklärare och kontinuerliga språkstudier ägnar han sig sedan mer än 50 år tillbaka åt huvudsakligen ideella förtroendeuppdrag i fotbollsrörelsen på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Läs mer om Å ja baa : tankar om ord och språk

Å ja baa : tankar om ord och språk

Ordböcker & Språk

Hitta Å ja baa : tankar om ord och språk även hos:
Rulla till toppen