Yrkesdidaktikens mångfald

Yrkesdidaktikens mångfald

Vad är yrkesdidaktik? Hur ser yrkesämnenas didaktik ut? Tolv lärare på gymnasieskolans yrkesprogram som bedrivit egna licentiatstudier belyser här, tillsammans med några forskare, hur yrkesdidaktik kan ta form i en svensk kontext. Författarna lyfter viktiga aspekter av yrkeslärares arbete, så som bedömning, yrkesidentitet och relationen mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen. Yrkesdidaktikens mångfald synliggör kunskapsområdet yrkesdidaktik för såväl yrkesverksamma lärare och skolledare på yrkesprogrammen som för yrkeslärarprogrammets studenter, lärarutbildare och handledare. Antologin är ett resultat av en forskarskola i yrkesämnenas didaktik, där flera lärosäten samverkat. Redaktörer för antologin är Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, Viveca Lindberg, docent i didaktik och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet samt Gun-Britt Wärvik, docent i pedagogik och lektor vid Göteborgs universitet. Den här boken syftar till att bidra till diskussionen om vad yrkesdidaktik kan tänkas vara i relation till Gy 2011 för gymnasieskolan. Genom en rad konkreta exempel illustreras en mångfald av yrkesdidaktiska uttryck. Antologin fångar viktiga aspekter av yrkeslärares arbete och förutsättningarna för dessa. Andreas Fejes, Viveca Lindberg och Gun-Britt Wärvik det [har] varit otroligt spännande att ta del av bokens olika kapitel. Den bredd och mångfald som visas upp i de olika bidragen gör att många olika aspekter av yrkesutbildningen blir belysta. Rubrikerna till bokens olika delar kan också fungera som en karta över det yrkesdidaktiska landskapet. Ingrid Carlgren, professor emerita vid Stockholms universitet Innehåll Medverkande Förord 1. Introduktion Viveca Lindberg, Andreas Fejes & Gun-Britt Wärvik 2. Vad är ett yrkesämne? Viveca Lindberg & Gun-Britt Wärvik 3. Simuleringsaktiviteter i metodrum Ingela Leibring 4. Entreprenörskap i hantverksprogrammet Jessica Wallin & Andreas Fejes 5. När eleverna äger kunskapen Ola Lindholm 6. Att bygga sig till kunskap Magnus Fjellström 7. Reflektion genom digital dialog Gunilla Berg Christoffersson 8. Tid för handledning Åsa Mårtensson & Per Andersson 9. Lärares samverkan för yrkeskunnande Maria Christidis & Viveca Lindberg 10. Matematik för yrkeskunnande Karolina Muhrman 11. Återkopplingspraktiker i frisörutbildningen Anna Öhman 12. Bedömning för yrkeslärande Martina Wyszynska Johansson & Per-Olof Thång 13. Yrkeslärares kompetensutveckling Susanne Köpsén & Per Andersson 14. Lärande identiteter i frisörutbildningen Eva Klope 15. Yrkesdidaktik och bildning Ruhi Tyson 16. Yrkesdidaktiska vägval Ing

Läs mer om Yrkesdidaktikens mångfald

Yrkesdidaktikens mångfald

Psykologi & Pedagogik

Hitta Yrkesdidaktikens mångfald även hos:
Rulla till toppen