Swedish hymns : and the stories behind them

Swedish hymns : and the stories behind them

Swedish Hymns innehåller 43 svenska psalmer på svenska och engelska. Att sjunga tillsammans är en oslagbar gemenskapsbyggare. Den svenska psalmskatten innehåller det mesta – sommarglädje, juleftertänksamhet, stora frågor, Sanctus-jubel. Swedish Hymns kan bli användbar i flera sammanhang, till exempel i möten med nyanlända, vid gudstjänster med flerspråkiga familjer och vid körresor. Urvalet spänner över hela kyrkoåret och innehåller psalmer för dop, konfirmation, bröllop och begravning samt för morgonbön och aftonbön. Alla psalmerna är satta som i Den svenska psalmboken, med noter och ackordanalys, och har både svensk och engelsk text. Per Harling presenterar var och en av dem på engelska. 11. How Great Thou Art/O store Gud 21. Sunshine and Rain/Måne och sol 38. By Choosing Not to Let Your Divinity/För att du inte tog det gudomliga 39. Jesus of Nazareth/Jesus från Nasaret 45. I Know That Jesus Died For Our Sake/Jesus för världen 61. Many Are the Lightbeams/Lågorna är många 71. Like Grains of Wheat from Acres/Som spridda sädeskornen 74. You, Lord, Who Chose to Share/Du som gick före oss 90. With Open Mind/Blott i det öppna 103. Prepare the Way, O Zion/Bereden väg för Herran 116. Now Shine a Thousand Candles Bright/Nu tändas tusen juleljus 134. Star of Bethlehem/Gläns över sjö och strand 135. Lo, How We Walk to Jerusalem/Se, vi går upp till Jerusalem 146. The Saviour Is Risen/Vad ljus över griften 147. Praise the Saviour/Upp, min tunga 169. In Heav’n Above/I himmelen 172. They Will Walk to the City of Heaven/De skall gå till den heliga staden 176. Awakened by Your Morning Sun/Din klara sol går åter opp 190. Thy Holy Wings, O Saviour/Bred dina vida vingar 192. The Noise Is Fading/Nu sjunker bullret 197. The Springtime Is Arriving/Den blida vår är inne 199. Now Comes the Time For Flowers/Den blomstertid nu kommer 200. Into the Summertime We Go/I denna ljuva sommartid 201. The Earth Adorned/En vänlig grönskas rika dräkt 210. I Lift My Eyes to You, God, on High/Jag lyfter ögat mot himmelen 217. God, For You All Things Are Clear/Gud, för dig är allting klart 248. Children of the Heav’nly Father/Tryggare kan ingen vara 249. Day by Day/Blott en dag 256. Don’t Be Afraid/Var inte rädd 289. Your Love, O God, Is Broad Like Beach and Meadow/Guds kärlek är som stranden 297. Fair Is Creation/Härlig är jorden 338. Like a Bell I Hear You Chime/Som ett klockspel hör jag dig 411. In God’s Care/Gud har omsorg om vårt släkte 510. As the Night Is Falling/Innan natten kommer 607. I’m Near You Now, My God/Jag är hos dig, min Gud 608. Come Join Us in Our Circle/Vi sätter oss i ringen 709. You Are Holy/Du är helig 711. In God I Believe, One Only/Jag tror på en Gud, en enda 744. Stars and Children/Barn oc

Läs mer om Swedish hymns : and the stories behind them

Swedish hymns : and the stories behind them

Konst & Musik

Hitta Swedish hymns : and the stories behind them även hos:
Rulla till toppen