Wittgenstein

Wittgenstein

Ray Monk låter oss följa Wittgenstein genom hela hans växlingsrika levnad. Från uppväxten i den högborgerliga och förmögna familjen i det slutande artonhundratalets Wien – ”ett laboratorium för självförintelse” – via de ingenjörsvetenskapliga studierna i Berlin och Manchester, de komplicerade vänskapsrelationerna till Bertrand Russell, J M Keynes och G E Moore – Monk berättar historien om hur den odrägligt intensive unge Wittgenstein fick Russell att söka igenom sitt arbetsrum för att bevisa att där inte fanns någon noshörning – till den dödslängtan som fick honom att uppsöka första världskrigets skyttegravar och arbeta som sjukvårdare under blitzen i London. Monk skildrar också Wittgensteins misslyckade försök att bli folkskollärare, hans förakt för den akademiska filosofin och dess förvaltare, hur han för att finna arbetsro uppsöker ensliga platser i Norge – där han i Skjolden, i det inre av Sognefjord, bygger sig en hytte – och på Irland, hans planer på att emigrera till Sovjet. Driven av en moralisk och intellektuell kompromisslöshet utan motstycke kom Wittgenstein inte bara att leva ett egensinnigt liv, hans radikala ifrågasättande av etablerade filosofiska sanningar har i grunden ändrat vår uppfattning om vad tänkande är och kan vara. ’… utan tvivel den mest väldokumenterade och allsidiga framställningen vi har av filosofens liv och verk… Det är en utmärkt sak att vi nu har Monks bok på svenska och i en god översättning. Den kommer att öka intresset för filosofi i allmänhet och för Wittgenstein i synnerhet.’/Carl-Göran Ekerwald Dagens Nyheter’En av de absolut bästa böcker jag har läst. Den kombinerar ett liv, ett mycket komplicerat liv som var denne Ludwig Wittgensteins, med hans idéer och filosofi. Läser man boken får man en inblick i det han har gjort som filosof och samtidigt ser man detta Europa han levde i. Han dog i början av femtiotalet och levde alltså i ett sammanbrytande Habsburgvälde, i ett England där Bertrand Russell sprang runt och jagade flickor medan Wittgenstein hade en annan läggning. Allt detta är serverat på ett jättefint sätt. Det visar att liv och verk med nödvändighet hänger ihop.’/Pierre Guilliet de Monthoux, Vetandets värld

Läs mer om Wittgenstein

Wittgenstein

Biografier & Memoarer

Hitta Wittgenstein även hos:
Rulla till toppen