Wanted dead – life as reward : att leva med en psykopat – är inget sorgearbete. Det är ett vingslag från Hades : en bok för främst män i att undvika kvinnor med psykodynamiskt tänkande (PDT)

Wanted dead – life as reward : att leva med en psykopat – är inget sorgearbete. Det är ett vingslag från Hades : en bok för främst män i att undvika kvinnor med psykodynamiskt tänkande (PDT)

Wanted Dead – Life as rewardAtt leva med en kvinnlig psykopat/PDT (PsykoDynamiskTänkare/Tänjare)Att leva med en psykopat – är inget sorgearbete – Det är vingslag från HadesFrån en man till andra mänom erfarenheter från ett liv med en kvinnasom det visade sig ha psykopatiska dragi parrelationen och som chef.En empatiskt menad bokEn sanningsenlig bokEn bok om ett liv i tragikEn klart nödvändig bokDetta är ingen faktabok, dvs den skulle inte klara ett akademiskt kontrollsystem – Det är en nära självbiografisk bok, men självklart innehåller den referenser till annan litteratur, mera att se som experternas professionella förklaringar till orsaker och verkan. Författaren har samtalat med Eva Rusz och Lars-Olof Tunbrå, som är väl insatta i problematiken, och som skrivit faktaböcker om psykopater, – samt stämt av tankar och innehåll med philosophical counsellor Pia Meurling.Boken, vill ge läsaren en möjlighet att känna igen sig – känna sig mindre ensamt utsatt och förhoppningsvis ge sådana bilder – att den som råkat illa ut – kan ta sig ur i tid till den terapi, som kommer att krävas för att återställa det som en kvinnlig PDT:are sabbat. Författarens 12 år med kvinnlig PDT, ger erfaren styrka bakom orden, dessutom är författaren professionell livscoach, företagare, akademiker samt fd chef i större företags VD-stab med ansvar för information och dess säkerhet. Författaren har flera examina, och detta är hans första bok – inom ämnet. “Det vi inte ser – eller vill se…” Lärorikt och berörande. Boken förmedlar tragiska levnadshistorier, där den röda tråden – hålls spänd utifrån personlighetsstörda personer. Boken bör vara av stort värde för dem som arbetar terapeut, socialarbetare, men även för professionella coacher.Carine Hedberg Resanterapeut och Professional Life Coach

Läs mer om Wanted dead – life as reward : att leva med en psykopat – är inget sorgearbete. Det är ett vingslag från Hades : en bok för främst män i att undvika kvinnor med psykodynamiskt tänkande (PDT)

Wanted dead – life as reward : att leva med en psykopat – är inget sorgearbete. Det är ett vingslag från Hades : en bok för främst män i att undvika kvinnor med psykodynamiskt tänkande (PDT)

Biografier & Memoarer

Hitta Wanted dead – life as reward : att leva med en psykopat – är inget sorgearbete. Det är ett vingslag från Hades : en bok för främst män i att undvika kvinnor med psykodynamiskt tänkande (PDT) även hos:
Rulla till toppen