Varför vi älskar att hata Ryssland : russofobi från Karl den Store till Barack Obama

Varför vi älskar att hata Ryssland : russofobi från Karl den Store till Barack Obama

Russofobi har en lång historia. I århundraden har västvärlden av religiösa och politiska skäl betraktat det stora landet i öster som ett farligt hot och en rival att bekämpa. När kalla kriget tog slut trodde emellertid många att en avspänningsperiod stod för dörren. Så blev inte fallet. Istället återkom Ryssland efter en kort paus som västs fiende nummer ett. Idag är russofobin starkare än kanske någonsin. Att svartmåla och hata Ryssland och dess president Vladimir Putin har blivit en tankemodell som präglar litteraturen, medierna, den akademiska världen och regeringarna i väst. Med trots russofobins centrala roll är den sällan diskuterad. Den schweiziske journalisten Guy Mettans bok, Varför vi älskar att hata Ryssland , är därför något av ett pionjärverk. Författaren berättar här den fascinerande historien om hur västs fientlighet mot Ryssland uppstod och hur den har tagit sig uttryck i olika historiska epoker och i olika länder. Han visar hur mekanismerna bakom den nutida russofobin ser ut och gör fallstudier över viktiga händelser som gisslanstagandet i Beslan 2004, Georgienkriget 2008 och Ukrainakrisen 2014. Boken är en passionerad plädering för att den riskfyllda och kostsamma väst-östliga konflikten måste överbryggas och att Ryssland på jämlika villkor bör återinkluderas i ett Europa som sträcker sig från Atlanten till Stilla havet. OM BOKEN: ’Ett exceptionellt viktigt bidrag till avmysti­fieringen av inter­nationella relationer.’ Arrêt sur info ’Guy Mettans anklagelser mot västliga mediers dubbla måttstockar är invändningsfria.’ Le Temps ’När jag hade läst klart boken insåg jag att ingen­ting annat än en stående ovation skulle kunna göra detta i sanning ­utomordentliga verk rättvisa. Guy Mettan har skrivit ett ­mästerverk som bör finnas på ’måstelistan’ för varje person som är intresserad av Ryssland.’ The Saker OM FÖRFATTAREN: Guy Mettan är journalist, författare och politiker, verksam i Genève, Schweiz. Under åren 1992-1998 var han verkställande direktör och chefredaktör för stadens största dagstidning, Tribune de Genève. Sedan 1998 är han ordförande för Geneva Press Club vars grundare han också är. Guy Mettan har publicerat många böcker om Schweiz och det internationella Genève. Sedan 2001 är Guy Mettan ledamot för PDC, Schweiz kristdemokratiska parti, i Genèves rådsförsamling där han var talman åren 2009-2010. Han har också varit ordförande för Röda korset i Genève och vice ordförande för den schweizisk-ryska handelskammaren. Guy Mettan har både schweiziskt och ryskt medborgarskap. Varför vi älskar att hata Ryssland har utkommit eller är under utgivning i Italien, Kina, Ryssland, Serbien och USA. UTDRAG UR BOKEN: Hur kan det komma sig att Ryssland, som vid tre tillfällen har räddat västvärlden och som inte – i vart fall inte nu – utgör något

Läs mer om Varför vi älskar att hata Ryssland : russofobi från Karl den Store till Barack Obama

Varför vi älskar att hata Ryssland : russofobi från Karl den Store till Barack Obama

Historia & Arkeologi

Hitta Varför vi älskar att hata Ryssland : russofobi från Karl den Store till Barack Obama även hos:
Rulla till toppen