Varför idéhistoria? – En ämnesintroduktion för nya studenter

Varför idéhistoria? – En ämnesintroduktion för nya studenter

Vad har människor från äldsta tider fram till våra dagar tänkt om kosmos? Om människan? Om samhället? Hur har de resonerat om födelse och död, om barndom och ålderdom, om frihet och makt, om kunskap och okunnighet? Hur har de sökt efter ny kunskap och hur har den spridits? Vilka ord, begrepp, kategorier, bilder och gester har format människors tankar och sätt att förmedla dem till varandra? Hur vi tänker om världen och oss själva i dag är ingen självklarhet. Alla våra tankar har en historia, och om detta handlar idéhistorien. Varför idéhistoria? berättar om ämnet som universitetsdisciplin, hur det vuxit fram i Sverige, hur det bedrivs runt om i världen och vilka forskningstraditioner, metoder och teorier som varit och är aktuella. Författaren tar bland annat upp frågor om hur man studerar språk, begrepp och retorik, hur människor påverkas av globalisering och kulturmöten samt vilken betydelse vetenskapen och tekniken haft i formandet av vårt moderna samhälle. Boken riktar sig till nya studenter som önskar en kortfattad och kärnfull introduktion till ämnet idéhistoria.

Läs mer om Varför idéhistoria? – En ämnesintroduktion för nya studenter

Varför idéhistoria? – En ämnesintroduktion för nya studenter

Historia & Arkeologi

Hitta Varför idéhistoria? – En ämnesintroduktion för nya studenter även hos:
Rulla till toppen