Vänbok till Anders Lagerstedt – Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt

Vänbok till Anders Lagerstedt – Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt

Anders Lagerstedt fyller 70 år den 26 maj 2020 och hans samlade forsknings- och utbildningsgärning sträcker sig då över närmare ett halvt sekel.Anders knöts till Stockholmsfakulteten i början av 1970-talet som amanuens och fortsatte efter avslutade studier som universitetslektor. Under årens lopp har Anders utbildat myriader av blivande jurister och andra studenter i associationsrätt och har därvid rönt stor uppskattning inte bara för sitt engagemang och sin kunskap utan även för sina nydanande pedagogiska grepp alltid med inslag av en stor portion humor. Genom sitt gedigna kunnande i såväl företagsekonomi som föreningsrätt aktiebolagsrätt och handelsbolagsrätt har han dessutom haft en bredd i sitt lärande som få andra lärare har.Utöver sin lärargärning har Anders lämnat värdefulla bidrag till doktrinen genom bland annat avsnitt i antologierna Juridik och Personligt ansvar samt en rättsfallssamling i associationsrätt. Han har även i stor utsträckning deltagit i samband med kursadministration och kursutveckling där han kunnat bidra på ett mycket förtjänstfullt sätt med sin breda erfarenhet och sitt goda omdöme.Utanför akademin har Anders bedrivit utbildning för snart sagt alla etablerade utbildningsföretag och på många av Sveriges advokatbyråer.Det framstår därför som självklart att vi som är hans kollegor vänner och elever frambringar denna vänbok för att hylla Anders. Redaktionskommittén har bestått av Jan Andersson Karin Blad Clara Ehn och Jessica Östberg.

Läs mer om Vänbok till Anders Lagerstedt – Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt

Vänbok till Anders Lagerstedt – Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt

Ekonomi & Juridik

Hitta Vänbok till Anders Lagerstedt – Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt även hos:
Rulla till toppen