Utbildningshistoria – – en introduktion (Bok + digital produkt)

Utbildningshistoria – – en introduktion (Bok + digital produkt)
Utbildningshistoria – – en introduktion (Bok + digital produkt)
Beskrivning av Utbildningshistoria – – en introduktion (Bok + digital produkt)

Esbjörn Larsson professor i utbildningshistoria vid Uppsala universitet och Johannes Westberg professor i pedagogikvid Örebro universitet är redaktörer för denna bok. Båda är aktiva forskare och har undervisat om utbildningshistoria inom lärarutbildningar.utbildningshistoria– en introduktionUtbildningshistoria – en introduktion ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring det svenska utbildningssystemets historia.I boken ges närmare beskrivningar av olika utbildningsreformer som inkluderar förskolan grundskolan folkbildning ochuniversitet samt introduktioner till skolämnens historia däribland svenska historia och samhällskunskap. Därutöver anlägger författarna flertalet ledande specialister inom de ämnen de skriver om övergripande och tvärgående perspektiv på utbildningshistorien. Det handlar om frågor som rör utbildningens ekonomiska historia lärarkårens utveckling sociala förhållandens betydelse för utbildning utbildningspolitik samt betyg och bedömning. Den tredje upplagan är uppdaterad med bland annat nya beskrivningar av 2010-talets förändrade utbildningsväsende och har dessutom ett nytt kapitel som behandlar religionskunskapsämnets historia.Till boken hör en webbplats där bland annat kapitelsammanfattningar i form av bildspel övningsuppgifter och tester bidrar till lärandet.Boken vänder sig till blivande lärare samt studenter i exempelvis historia och pedagogik som behöver kunna placeraskolans situation i ett vidare sammanhang och i ett längre tidsperspektiv.

Läs mer om Utbildningshistoria – – en introduktion (Bok + digital produkt)...


Sök bästa pris på Utbildningshistoria – – en introduktion (Bok + digital produkt) hos: