Utanförskapets historia : om funktionsnedsättning och funktionshinder

Utanförskapets historia : om funktionsnedsättning och funktionshinder

Människor med funktionsnedsättningar och deras förhållanden har i allt väsentligt varit fördolda i förfluten tid. År 1987 bildades Handikapphistorisk förening i Sverige för att motverka denna marginalisering av en stor befolkningsgrupp. Inför 25-årsjubileet har föreningen med stöd av FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, tagit initiativ till denna antologi. I boken medverkar forskare som disputerat på historiskt inriktade avhandlingar, som på skilda sätt berör människor med funktionsnedsättningar. De representerar både fackhistorisk vetenskap och andra områden, som pedagogik, handikappvetenskap, sociologi och etnologi. Här presenteras historisk forskning om människor med olika slags funktionsnedsättningar och samhällets åtgärder för att bistå dem. Vissa funktionsnedsättningar har försvunnit tack vare ny medicinsk och teknisk kunskap, andra har tillkommit. Antologin ger exempel på historisk forskning om dem som kallats fånar, sinnesslöa, blinda, döva, polioskadade och neurosedynbarn. Dessutom reflekterar författarna över vad de historiska kunskaperna kan ha för relevans idag. Boken är tänkt att kunna användas inom utbildningar på området behandling, stöd och service för personer med funktionsnedsättningar, men även till andra som intresserar sig för historia och funktionshinderspolitik.

Läs mer om Utanförskapets historia : om funktionsnedsättning och funktionshinder

Utanförskapets historia : om funktionsnedsättning och funktionshinder

Historia & Arkeologi

Hitta Utanförskapets historia : om funktionsnedsättning och funktionshinder även hos:
Rulla till toppen