Premiss förlag

Ett Folket hus i världens mitt : en bok om Rinkeby då och nu

Ett Folket hus i världens mitt : en bok om Rinkeby då och nu

I början av 1980-talet flyttade de första invånarna in i de nya miljonprogramshusen i Rinkeby i norra Stockholm.Christos Pappas berättar här en del av historien om hur Rinkeby utvecklats sedan dess. Det är också berättelsen om invånare från jordens alla hörn om det mångskiftande kulturlivet om segregation befolkningsomflyttning och om en massmedierapportering som mest handlar …

Ett Folket hus i världens mitt : en bok om Rinkeby då och nu Läs mer »

Ett Folket hus i världens mitt : en bok om Rinkeby då och nu


Mellan individ och kollektiv : kommunal 1960-2010

Mellan individ och kollektiv : kommunal 1960-2010

En berättelse om 50 år av vägval viljor och strategier under en omvälvande period för Sveriges största fackförbund. En ingående skildring av några men långt ifrån alla frågor som under perioden väckt känslor och vållat debatt. Alltifrån frågor om organisation och välfärdspolitiska ställningstagande till andra politiska dagsfrågor och om relationerna till andra LO-förbund och till …

Mellan individ och kollektiv : kommunal 1960-2010 Läs mer »

Mellan individ och kollektiv : kommunal 1960-2010


Välfärdssamhällets spegel : kommunal 1960-2010

Välfärdssamhällets spegel : kommunal 1960-2010

Egen regi? Konkurrensutsättning? Privatisering? Frågan hur den skattefinansierade offentliga verksamheten ska drivas har varit laddad och livligt debatterad i decennier. Inom fackförbundet Kommunal har frågan varit aktuell sedan förbundet bildades för 100 år sedan. Efterhand har förbundet rört sig mot större öppenhet för privata lsöningar. I den här boken analyserar historikern Lars Ekdahl Kommunals väg …

Välfärdssamhällets spegel : kommunal 1960-2010 Läs mer »

Välfärdssamhällets spegel : kommunal 1960-2010


Det lönar sig : om etik i vardagen på en vårdcentral

Det lönar sig : om etik i vardagen på en vårdcentral

En organisation är som ett isberg. Ovanför ytan syns budget schemanverksamhet organisation och personal. Under ytan finns värderingar känslor och drivkrafter som också styr arbetet. På vårdcentralen i Arvidsjaur arbetade man i flera år med etik i vardagen. Man lyfte fram delar under isbergets yta för att skapa större tillit öppenhet och ökade prestationer. Mycket …

Det lönar sig : om etik i vardagen på en vårdcentral Läs mer »

Det lönar sig : om etik i vardagen på en vårdcentral


Från smedja till sambandscentral : var finns plats för idédebatt?

Från smedja till sambandscentral : var finns plats för idédebatt?

En antologi utgiven i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet. Här diskuterar aktiva socialdemokrater forskare och debattörer om arbetarrörelsens idédebatt förr och nu. Hur påverkas det långsiktiga formulerandet av visioner och reformer av politikens professionalisering och inriktning på kortsiktig krishantering och av PR-konsulternas växande inflytande? Vad innebär folkbildning i dag? Vilken roll har studentförbundet som forum för …

Från smedja till sambandscentral : var finns plats för idédebatt? Läs mer »

Från smedja till sambandscentral : var finns plats för idédebatt?


Att förstås lagstiftning och diskriminering : och mänskliga rättigheter

Att förstås lagstiftning och diskriminering : och mänskliga rättigheter

Hur kan juridiken användas för att motverka strukturell diskriminering? Det är en av många frågor som ställs i Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. Syftet med boken är att ge kunskap och verktyg för rörelse och aktivitet och att vara ett underlag för diskussion och reflektion. I sju kapitel tas frågor om diskriminering …

Att förstås lagstiftning och diskriminering : och mänskliga rättigheter Läs mer »

Att förstås lagstiftning och diskriminering : och mänskliga rättigheter


Taiwan : Den hotade och okända demokratin

Taiwan : Den hotade och okända demokratin

De flesta förknippar nog Taiwan med ”Made in Taiwan” och därigenom kanske också med billiga leksaker och konsumtionsvaror särskilt de av oss som är lite äldre. Taiwan var tidigt en framgångsrik ekonomi i Asien. Men sedan förvann Taiwan ur blickfånget. Möjligen flimrade en nyhetsnotis förbi då och då. Det finns i dag inte heller någon …

Taiwan : Den hotade och okända demokratin Läs mer »

Taiwan : Den hotade och okända demokratin


En annan socialdemokrati : Om jämlikhet i globaliseringens tid elle Lika mö

En annan socialdemokrati : Om jämlikhet i globaliseringens tid elle Lika mö

I mer än ett decennium har Socialdemokraterna tappat mark i opinionen. Hur ska trenden brytas? I denna lättillgängliga och bitvis provocerande essä föreslås två svar. Det ena är att partiet måste erkänna hur globaliseringen förändrat förutsättningarna för socialdemokratisk politik och agera därefter. Det andra är att partiet måste förskjuta sin syn på begreppet jämlikhet i riktning …

En annan socialdemokrati : Om jämlikhet i globaliseringens tid elle Lika mö Läs mer »

En annan socialdemokrati : Om jämlikhet i globaliseringens tid elle Lika mö


Pappers 100 år : Kamp konflikt kultur

Pappers 100 år : Kamp konflikt kultur

Pappersindustriarbetarförbundet Pappers bildades under oen orolig period i svensk historia präglad av svält efterdyningarna av första världskriget och farsoten spanska sjukan Faktum är att Sverige aldrig i modern tid varit närmare en revolution än åren innan bildandet av Pappers.  Nu 100 år senare är vår mission densamma som tidigare: att värna om våra medlemmars arbetsvillkor. …

Pappers 100 år : Kamp konflikt kultur Läs mer »

Pappers 100 år : Kamp konflikt kultur


Rasismer i Europa – kontinuitet och förändring

Rasismer i Europa – kontinuitet och förändring

Få termer är så politiskt laddade som ordet rasism. Kunskapen om rasismen är liten och meningsmotsättningarna stora. Därmed är metoderna att bekämpa rasismen och dess uttryck begränsade. Boken Rasismer i Europa – kontinuitet och förändring lyfter fram rasismen som en av de stora ödesfrågorna i Europa. Vi har etniskt skiktade samhällen och vi måste förstå …

Rasismer i Europa – kontinuitet och förändring Läs mer »

Rasismer i Europa – kontinuitet och förändring


Industrivisioner : åtta röster om framtidens svenska industri

Industrivisioner : åtta röster om framtidens svenska industri

I  Industrivisioner åtta röster om framtidens svenska industri  samlas journalister forskare filmskapare debattörer och branschexperter. Förhoppningen är att bidra till en mer framtidsinriktad debatt om den svenska industrins utveckling bortom dagsaktuella kvartalsrapporter. Hur kan vi skapa en svensk industri som är hållbar och framgångsrik när det gäller frågor som innovation teknik produktion arbetsorganisation? Vilken roll …

Industrivisioner : åtta röster om framtidens svenska industri Läs mer »

Industrivisioner : åtta röster om framtidens svenska industri


Pennskaften inifrån : ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige

Pennskaften inifrån : ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige

I den offentliga debatten finns det människor med funktions nedsättningar och sjukdomar som sällan eller aldrig kommer till tals. De hörs inte eftersom de inte alltid har en förmåga att kommunicera. Men också på grund av ett allt hårdare samhällsklimat där utsatta grupper inte alltid är önskvärda och till och med får utstå hat och …

Pennskaften inifrån : ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige Läs mer »

Pennskaften inifrån : ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige


Doften av apotek : 22 berättelser om en bransch i förändring

Doften av apotek : 22 berättelser om en bransch i förändring

Alla har en relation till apotek. Här kan både den som ramlat i brännässlor och den som behöver medicin för att överleva få hjälp. Många har även en åsikt om apoteken, inte minst efter den senaste omregleringen. Men var det bättre förr?I Doften av apotek får vi följa utvecklingen på nära håll genom 22 apoteksanställdas …

Doften av apotek : 22 berättelser om en bransch i förändring Läs mer »

Doften av apotek : 22 berättelser om en bransch i förändring


I rörelse : minnen från ett innehållsrikt liv

I rörelse : minnen från ett innehållsrikt liv

Kampen för jämställdhet och internationell solidaritet har präglat hela Birgitta Dahls liv. Hon opponerade sig mot samhälleliga orättvisor redan som skolflicka på 1940­talet, upprördes när hon överallt såg hur kvinnor ansågs mindre värda och blev politiskt aktiv socialdemokrat ett decennium senare under studieåren i Uppsala. Längre fram blev hon också en lidelsefull miljökämpe både på …

I rörelse : minnen från ett innehållsrikt liv Läs mer »

I rörelse : minnen från ett innehållsrikt liv


Det gäller barnen : barn och unga på skyddat boende

Det gäller barnen : barn och unga på skyddat boende

Det gäller barnen barn och unga på skyddat boende handlar om att stödja och skydda barn och unga som upplevt pappas våld mot mamma, eller själva utsatts för våld.Boken utgår från kvinnojourernas arbete och hur du som vuxen kan bemöta och förstå barnet.Utifrån en feministisk värdegrund och förståelse av mäns våld mot kvinnor och barn …

Det gäller barnen : barn och unga på skyddat boende Läs mer »

Det gäller barnen : barn och unga på skyddat boende


Se helheten : om framgångsfaktorer i socialt arbete!

Se helheten : om framgångsfaktorer i socialt arbete!

I dag står socialtjänsten inför stora utmaningar. Det är svårt att rekrytera personal och de ekonomiska kraven ökar. Samtidigt har samhällsklimatet hårdnat och många människor behöver hjälp. Hur ska denna ekvation gå ihop?I Se helheten om framgångsfaktorer i socialt arbete! vill Lotta Persson och Titti Frisk Hagström ge sin bild av socialtjänstens uppdrag, utmaningar och …

Se helheten : om framgångsfaktorer i socialt arbete! Läs mer »

Se helheten : om framgångsfaktorer i socialt arbete!


Mycket mer än bara rock : musik, ungdom och organisering

Mycket mer än bara rock : musik, ungdom och organisering

Musiken förenar, ger identitet, skapar organisationer ooch nätverk, startar lärprocesser och engagemang, känslor och känslouttryc. Den är ’mycket mer än bara rock’ och ungdomars musikutövning speglar och bidrar till samhällsutvecklingen.Den här antologin av forskare och praktiker är en del av projektet ’Musik och ungdomar’ som har målet att öka kunskapen om ungdomars fritid och organisering …

Mycket mer än bara rock : musik, ungdom och organisering Läs mer »

Mycket mer än bara rock : musik, ungdom och organisering


Kvinnokällan : om kvinnors liv i krig och konflikt

Kvinnokällan : om kvinnors liv i krig och konflikt

Kvinnokällan  handlar om kvinnors liv och villkor under och efter krig, konflikter och ockupation och bygger på möten och intervjuer med kvinnor i Kurdistan, Israel, Palestina och Libanon. Modiga kvinnor som på olika sätt utmanar en våldsbejakande omgivning och patriarkala maktstrukturer. Det är också berättelsen om deras hopp om förändring och tro på vikten av …

Kvinnokällan : om kvinnors liv i krig och konflikt Läs mer »

Kvinnokällan : om kvinnors liv i krig och konflikt


När sjukvården blev en marknad : effekter och alternativ

När sjukvården blev en marknad : effekter och alternativ

I dag har svensk sjukvård blivit en marknad. Vinstmöjligheter och lönsamhet snarare än behov av vård styr i allt högre grad den skattefinansierade vårdens organisering och fördelning. Detta skapar en alltmer fragmentiserad och ojämlik vård. En av sjukvårdspolitikens största utmaningar borde vara att bryta marknadiseringen av vården. I denna bok redovisas både effekter av vårdens …

När sjukvården blev en marknad : effekter och alternativ Läs mer »

När sjukvården blev en marknad : effekter och alternativ


Den farliga mångfalden : om Sverigedemokraternas världsbild

Den farliga mångfalden : om Sverigedemokraternas världsbild

Sverigedemokraterna är emot invandring och vill repatriera stora grupper. I partiets världsbild är det öppna, demokratiska samhället ett hot mot nationen och gemenskapen. Kravet på homogenitet överensstämmer med föreställningen om den illiberala demokratin, och grundas i en intolerant nationalism och ett motstånd mot främmande kulturer. I Den farliga mångfalden om Sverigedemokraternas världsbild analyserar Håkan Holmberg …

Den farliga mångfalden : om Sverigedemokraternas världsbild Läs mer »

Den farliga mångfalden : om Sverigedemokraternas världsbild


En annan socialdemokrati : om jämlikhet i globaliseringens tid eller lika möjligheter

En annan socialdemokrati : om jämlikhet i globaliseringens tid eller lika möjligheter

I mer än ett decennium har Socialdemokraterna tappat mark i opinionen. Hur ska trenden brytas? I denna lättillgängliga och bitvis provocerande essä föreslås två svar. Det ena är att partiet måste erkänna hur globaliseringen förändrat förutsättningarna för socialdemokratisk politik och agera därefter. Det andra är att partiet måste förskjuta sin syn på begreppet jämlikhet i riktning …

En annan socialdemokrati : om jämlikhet i globaliseringens tid eller lika möjligheter Läs mer »

En annan socialdemokrati : om jämlikhet i globaliseringens tid eller lika möjligheter


Debattlustans röster : samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete

Debattlustans röster : samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete

Socialarbetare har länge varit aktiva i såväl opinionsbildning som sociala debatter om människors livsvillkor. Socialarbetaren som röstresurs i den samhällspolitiska debatten och deras förmåga att belysa, kommentera och debattera välfärdsproblem men också socialpolitik är oerhört viktig. Under 1950- och 1960-talen skrev ofta socialarbetare debattartiklar på egen hand, men på senare år har det spritt sig …

Debattlustans röster : samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete Läs mer »

Debattlustans röster : samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete


Bortom Rasismer i Europa : visioner för ett annat samhälle

Bortom Rasismer i Europa : visioner för ett annat samhälle

Den etniskt färgade uppdelningen av Sverige och Europa framträder allt mer som en av vår samtids ödefrågor. Det finns ett starkt behov av gemensamma strategier för en bred mobilisering mot diskriminering och växande etniska klyftor. Det behövs en livskraftig vision om ett Sverige och ett Europa bortom rasism och imperialism. I boken Bortom rasismer i …

Bortom Rasismer i Europa : visioner för ett annat samhälle Läs mer »

Bortom Rasismer i Europa : visioner för ett annat samhälle


Ett bättre Europa

Ett bättre Europa

Finanskris och eurokris. Brexit. Allt hetare konflikt med Ryssland. Flyktingkris och stängda gränser. Konflikt om kollektivavtalen och nya lösningar. Kritik mot reaktionära regimer i Polen och Ungern. Parisavtal om klimatet. Skatteflyktsskandaler.    EU har de senaste åren stått mer i centrum för samhällsutvecklingen än någon gång tidigare under sin snart 70-åriga historia. Ändå skrivs och …

Ett bättre Europa Läs mer »

Ett bättre Europa


Arabvärlden och Europa : ett arabiskt perspektiv

Arabvärlden och Europa : ett arabiskt perspektiv

Militära interventioner, konflikter och ockupationer tillsammans med kulturellt och religiöst främlingskap gör omvärldens skräck för Arabvärlden tydlig. USA ockuperar och intervenerar, EU visar sina begränsningar, Arabvärlden sin svaghet och de andra stora regionerna på jorden sin bräcklighet. Europas framtida globala roll beror på utvecklingen i länderna på Medelhavets södra sida, men också på förmågan att …

Arabvärlden och Europa : ett arabiskt perspektiv Läs mer »

Arabvärlden och Europa : ett arabiskt perspektiv


Studier i rött : socialdemokratins idéer

Studier i rött : socialdemokratins idéer

Vad är innebörden i att vara ’socialdemokrat’? Vad står socialdemokrati i Sverige och Europa för? Frågan kan synas lättbesvarad, inte minst genom hänvisning till historoiska traditioner och vissa politiska idéer. Men varken de socialdemokratiska partierna i Europa, medlemmarna i Socialistinternationalen eller den svenska socialdemokratin är en homogen, enhetlig samling. I Studier i rött. Socialdemokratins idéer …

Studier i rött : socialdemokratins idéer Läs mer »

Studier i rött : socialdemokratins idéer


Vad krävs för att rädda demokratin?

Vad krävs för att rädda demokratin?

För första gången sedan 1930-talet är demokratin utmanad i vår del av världen. Vad är det som orsakar den populistiska störtvågen? Och hur kan demokratins självförsvar mobiliseras? Svaret är inte mer ekonomisk liberalism, hävdar författarna i Vad krävs för att rädda demokratin? Den nyliberala tilltron till marknadens självreglering har havererat. Läran saknar svar på vår …

Vad krävs för att rädda demokratin? Läs mer »

Vad krävs för att rädda demokratin?


Hoten mot rättsstaten i Europa

Hoten mot rättsstaten i Europa

Optimismen om ett nytt och demokratiskt samlat Europa, med rättsstat och mänskliga rättigheter, var stor efter det kalla krigets slut och EU:s utvidgning till nya medlemmar i Central- och Östeuropa. Nu är stämningen en annan. I flera EU-länder går utvecklingen i fel riktning. Demokratin och rättsstatstanken har inte fördjupats. Efter finanskris och trycket från nya …

Hoten mot rättsstaten i Europa Läs mer »

Hoten mot rättsstaten i Europa


Ödesvalet

Ödesvalet

Vi står inför ett val till Europaparlamentet. Ett ödesval. Hur starka kan de samlade högerextrema populisterna och EU-motståndarna bli? Om EU-parlamentet blir ljusbrunt, eller rent av mörkbrunt, vad sker då med EU? Ödesvalet – en orosanmälan om ett brunare Europa  beskriver de partier, ofta ledda av skickliga populister, som befinner sig till höger om den …

Ödesvalet Läs mer »

Ödesvalet


Den barmhärtiga entreprenören

Den barmhärtiga entreprenören

På senare år har idén om sociala företag hamnat på den politiska dagordningen. Kan företag – genom att kombinera sociala mål och kommersiella verksamhetsprinciper – motverka social utslagning, samt leverera både rättvisa och effektiva offentliga tjänster? I så fall öppnar det upp för nya intressanta företagsformer som lämpliga leverantörer av offentliga tjänster inom vård, skola …

Den barmhärtiga entreprenören Läs mer »

Den barmhärtiga entreprenören


Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter

Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter

Hur kan juridiken användas för att motverka strukturell diskriminering? Det är en av många frågor som ställs i Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. Syftet med boken är att ge kunskap och verktyg för rörelse och aktivitet, och att vara ett underlag för diskussion och reflektion.I sju kapitel tas frågor om diskriminering upp …

Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter Läs mer »

Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter


Det gemensamma : om den svenska välfärdsmodellen

Det gemensamma : om den svenska välfärdsmodellen

Irene Wennemo berättar om välfärdssamhällets historiska rötter och om den krokiga vägen fram till dagens system där allt fler välfärdstjänster bjuds ut på marknaden och den tillit som byggt välfärdssamhället riskerar att försvagas.Välfärdspolitik bygger på tillit. Vi måste lita på att de resurser som avsätts används på rätt sätt om vi ska vara villiga att …

Det gemensamma : om den svenska välfärdsmodellen Läs mer »

Det gemensamma : om den svenska välfärdsmodellen


Rulla till toppen