Debattlustans röster : samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete

Debattlustans röster : samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete

Socialarbetare har länge varit aktiva i såväl opinionsbildning som sociala debatter om människors livsvillkor. Socialarbetaren som röstresurs i den samhällspolitiska debatten och deras förmåga att belysa, kommentera och debattera välfärdsproblem men också socialpolitik är oerhört viktig. Under 1950- och 1960-talen skrev ofta socialarbetare debattartiklar på egen hand, men på senare år har det spritt sig en tystnadskultur med osäkerhet, rädslor och hat. Hur resonerar yrkesverksamma socialarbetare om opinionsbildningens möjligheter i framtiden? Och hur kan ett socialt arbete på samhällsnivå stärkas med ordets makt?  Debattlustans röster vänder sig till studerande och forskare i socialt arbete samt till yrkesverksamma socionomer och socialarbetare. Den kan läsas av alla som vill lära sig mer om samtalets betydelse och ordets makt.

Läs mer om Debattlustans röster : samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete

Debattlustans röster : samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete

Samhälle & Politik

Hitta Debattlustans röster : samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete även hos:
Rulla till toppen