Stockholm City : stadskultur demokrati och spekulation

Stockholm City : stadskultur demokrati och spekulation

Stadskultur demokrati och spekulation i Stockholms City.  Exploateringstrycket i Stockholm ökar och debatten rasar. Det byggs rivs och projekteras för fullt inte minst i City.  I den rikt illustrerade boken Stockholm City samlas engagerande texter från arkitekter historiker arkitekturhistoriker journalister byggnadsantikvarier sociologer och forskare i urbana studier.  Med avstamp i historien tecknar de en bild av City och stadskärnans utmaningar: att bevara ett unikt kulturarv skapa social hållbarhet och samtidigt finansiera stadens funktioner.  Samfundet S:t Erik är en ideell förening som bildades 1901. Dess uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga och historiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling. I det arbetet bedriver man programverksamhet och opinionsbildning delar ut anslag stipendier och priser ger ut en årsbok samt sätter upp kulturhusskyltar.  Medverkande skribenter: Ann-Charlotte Backlund Göran Söderström Johan Erséus Ulrika Sax Fredric Bedoire Victor Edman Anders Gullberg Henrik Nerlund Sebastian Ulvsgärd Martin Rörby Rebecka Tarschys Monica Andersson Per Olgarsson Sherif Zakhour Jonathan Metzger Mats Franzén Kristina Berglund Susanne Ingo och Asifa Iqbal. Bokens redaktör Ann Pålsson är förläggare projektledare och pr-konsult med mångårig bakgrund inom förlagsverksamhet och journalistik. Hon är redaktör för Samfundet S:t Eriks årsböcker: Gamla stan (2015) Invandrat & utvandrat (2016) Parkstaden (2017) och Stockholm City  (2018).

Läs mer om Stockholm City : stadskultur demokrati och spekulation

Stockholm City : stadskultur demokrati och spekulation

Historia & Arkeologi

Hitta Stockholm City : stadskultur demokrati och spekulation även hos:
Rulla till toppen