Slaget om England

Slaget om England

Genom att hålla ut mot alla odds sommaren och hösten 1940 lyckades några hundratal brittiska jaktpiloter försvara Storbritannien och tillfoga Hitler hans första nederlag i andra världskriget.Detta är framför allt en spännande flygbok, fullspäckad med de unga piloternas egna skildringar av de dramatiska luftstriderna. Det är en skildring av slaget om England där båda sidor ges lika stort utrymme.Men här presenteras också helt nya och tidigare okända fakta. Tidigare skildringar av slaget om England saknar mycket källmaterial från den tyska sidan, eftersom detta ofta förstördes i slutet av kriget.Genom sina kontakter med veteraner sedan över 40 år tillbaka har författaren fått tillgång till stora mängder unika förstahandsdokument som av olika anledningar undanhållits de officiella arkiven. Här presenteras en delvis helt ny bild av slaget om England, noggrant underbyggd av förstahandsmaterial och en noggrann faktagranskning. Boken ger anledning till en omprövning av många gamla uppfattningar kring slaget om England. Detta gäller även de författaren tidigare hade när han gav ut sin första bok på temat, ?Luftstrid över Kanalen?.Det har länge gällt som en ?sanning? att det gick två nedskjutna tyska flygplan på varje brittisk förlust. Här visas att de brittiska flygplansförlusterna i själva verket var högre än de tyska. Författaren har grävt fram tyska mötesprotokoll som avslöjar att mycket av de ?katastrofala beslut? som den tyske flygvapenchefen Göring tillskrivits, bara är rena påhitt. Detta är bara två av ett stort antal myter som boken punkterar.Bland mycket annat nytt i denna bok är historien om svenska stridspiloter ? på båda sidor ? under slaget om England. Detta har aldrig tidigare berättats.Här sätts också slaget om England in i ett större sammanhang, båda sidors planer, taktik och metoder presenteras överskådligt, och den tekniska utrustningen beskrivs i detalj. Boken är försedd med överskådliga kartor och illustreras med över 200 delvis unika fotografier, några i färg, samt färgprofiler av jaktplanen som utkämpade detta slag.Christer Bergström, f. 1958, har ett 20-tal böcker om andra världskriget, flertalet utgivna på den internationella marknaden, bakom sig. Han gäller internationellt som en framstående expert på andra världskriget. bergstrombooks.se

Läs mer om Slaget om England

Slaget om England

Historia & Arkeologi

Hitta Slaget om England även hos:
Rulla till toppen