Skogen : guldet från norden

Skogen : guldet från norden

Under 1800-talets senare del bröt industrialismen på allvar igenom i skogsbygderna. Via muskelkraft, flottleder och sågverk fann timret sin väg ut i Europa.Skogen guldet från Norden skildrar hur det gick till och vad det betytt för Sverige, genom att väva samman de vardagsnära jämtländska exemplen med de yttre nationella politiska och ekonomiska sammanhangen.Anna Stjernström är filosofie magister i historia, arbetade som ledarskribent för Östersundsposten åren 2006-2011 och har tidigare författat de näringslivsdokumentära böckerna Camfore – en jämtländsk plånbok för industriell utveckling (2005) ochEn bilhandlares resa (2009), berättelsen om Ivar Ericsson från Hoting. Få råvaror har format Sverige och svenskarna lika mycket som skogen. Anna Stjernströms lika lättlästa som kunniga monografi skildrar på ett förtjänstfullt sätt de stora dragen i skogens historia. Det ären berättelse som förtjänar många läsare.Dick Harrison , professor i historia vid Lunds universitet Det här är en exposé över de stora skeendena i skogens historia illustrerade med personporträtt, men också av dåtidens vardagsslit. En lysande sammanfattning av en viktig del i Sveriges utveckling som är en utmärkt kunskaps-källa för förståelsen av skogens betydelse och roll i vår tid.Björn Sprängare, skoglig doktor, tidigare verksam inom SCA och vd för Modo, ståthållare och styrelseordförande för LKABI Holmsund där jag föddes var timret och pappersmassan den viktigaste födkroken för mina mor- och farfäder, antingen de arbetade i timmerflottningen, på sågen eller i hamnen. Skogen guldet från Norden ger inte bara historien om skogens och skogsindustrins eko-nomiska betydelse för vårt land. Den handlar också om hur ett antal människors arbete, ofta under svåra förhållanden, förädlade naturresurser till nytta för många.Kjell-Olof Feldt, tidigare finansministerSkogen är en fascinerande resa genom ett mångtusenårigt resursutnyttjande av Guldet från Norden. Anna Stjernströms välskrivna bok är en unik sammanställning och presentation av en historia som de flesta av oss helt saknar kunskap om.Göran Burenhult, professor i arkeologi och antika kulturerVad kunde vara mera vällovligt än att få ett historiskt, mänskligt, kulturellt och industriellt perspektiv som i denna dokumentär av något som är en omistlig del av våra liv.Bengt Braun, tidigare chef för Bonnier-koncernenNär jag kollar avverkningen på vårt lilla skogshemman ser jag resterna av ett gammalt gruvhål. När kom detta till, vilka har slitit här, ägde de marken eller tillhörde den patron nere på herrgården? Anna Stjernströms bok ger mig många och intressanta svar om dessa skogar, som så många varit och är beroende av.Christina Jutterström, tidigare chef för Sveriges Television (kanal 1 och kanal 2) och Dagens Nyheter

Läs mer om Skogen : guldet från norden

Skogen : guldet från norden

Historia & Arkeologi

Hitta Skogen : guldet från norden även hos:
Rulla till toppen