Revolution! : svenska erfarenheter från Ryssland

Revolution! : svenska erfarenheter från Ryssland

För ett stort antal svenskar var de ryska revolutionerna 1917 inte bara något man läst om i tidningar. De utspelades utanför halldörren eller salsfönstret. Bolsjevikernas novemberkupp gav hårt avtryck på arbetsplatsen och den kastade ekonomin över ända. Tusentals svenskar levde och arbetade i Ryssland många ägde företag eller fastigheter där. Hur skulle händelserna tolkas? Reaktionerna skiljer sig medan några snabbt blir pessimister och försöker lämna Moskva och Petrograd snarast möjligt förblir andra optimister och ser revolutionen som ett övergående fenomen. Revolution! Svenska erfarenheter från Ryssland redovisar och återberättar ett unikt material: svenskars brev och berättelser från ett Ryssland vars framtid ännu är osäker och där bokstavligen allt står på spel från dag till dag. I antologin medverkar docent Bengt Jangfeldt författaren Ulrika Knutson docent Martin Kragh fil dr Benito Peix Geldart och professor Gunnar Åselius. Förord av Alexander Husebye. Revolution! Svenska erfarenheter från Ryssland är den elfte volymen i skriftserien Näringslivshistoria vilken ges ut av Centrum för Näringslivshistoria

Läs mer om Revolution! : svenska erfarenheter från Ryssland

Revolution! : svenska erfarenheter från Ryssland

Historia & Arkeologi

Hitta Revolution! : svenska erfarenheter från Ryssland även hos:
Rulla till toppen