Regalskeppet Kronan : historia och arkeologi ur djupet

Regalskeppet Kronan : historia och arkeologi ur djupet

»Det är en spännande, oupphörligt fascinerande och välskriven bok. Militär Historia »Spännande titthål in i 1600-talets värld … En fantasieggande och mycket intresseväckande bok. Corren Ett vackert praktverk om den svenska stormaktstidens största fartyg! När Kronan sjösattes i juli 1668 var hon det största fartyg som någonsin byggts i Sverige. Skeppet var en storslagen manifestation av den svenska stormakten, som stod på sin absoluta höjdpunkt. 1676 förliste Kronan under ett dramatiskt sjöslag mellan den svenska och den dansk-nederländska flottan öster om Öland. Kronans undergång är en av de enskilt största tragedierna i svensk historia; 800 människor dog och kvar på havets botten låg vrakdelarna från ett praktfullt flytande palats. Där låg de stilla i sin våta grav fram till år 1981 då utforskningar av vraket påbörjades i Kalmar läns museums regi. Sedan dess har mer än 35 000 föremål bärgats från havets djup, däribland Sveriges största guldmyntskatt, bronskanoner, praktfulla skulpturer, kläder, böcker och navigationsinstrument. Historikern och marinarkeologen Lars Einarsson har varit projektledare för undersökningarna av Kronan sedan 1983. I detta praktverk väver han samman berättelser om händelser, personer och föremål i stormaktstidens Sverige och Europa. Boken ger en unik och spännande inblick i livet ombord på ett av världens största örlogsfartyg för drygt 300 år sedan. Pressröster om boken: »Det är en spännande, oupphörligt fascinerande och välskriven bok. Med utgångspunkt i det rika fyndmaterialet från Kronanutgrävningarna tar Einarsson ett helhetsgrepp inte bara på den svenska stormakten utan även på 1600-talets samhälle i stort … De böcker som gör att man känner sig klokare än tidigare när man läst dem är bra böcker. Detta är definitivt en sådan. Tidskriften Militär Historia »Ett praktfullt verk, som vänder sig till en bred, historieintresserad allmänhet … Med 336 sidor och en vikt på 1,16 kilo är boken ett hanterligt verk som pryder sin plats i bokhyllan … Denna vackra, sakkunniga och välskrivna bok kan säkert inspirera många till att fördjupa sina kunskaper om hur livet i Sverige gestaltade sig för våra förfäder i en tid som, historiskt sett, inte är alltför avlägsen. Östra Småland »En fantasieggande och mycket intresseväckande bok … Det ska sägas att texten är välskriven och medryckande, men det unika med boken är det rika bildmaterialet som genomgående är i färg och håller mycket hög kvalitet … kommer bli ett standardverk. Corren »Fascinerande … Skeppet Kronan blir till ett titthål in i sextonhundratalet, ett mikrokosmos … Boken lyckas med konststycket att på samma gång vara högklassig populärhistoria och en solid genomgång av ett varierat material. Bibliotekstjänst »Ingen är mer lämpad att skriva historien om Kronan än Lars Einarsson, som under flera decennier har lett un

Läs mer om Regalskeppet Kronan : historia och arkeologi ur djupet

Regalskeppet Kronan : historia och arkeologi ur djupet

Historia & Arkeologi

Hitta Regalskeppet Kronan : historia och arkeologi ur djupet även hos:
Rulla till toppen