Rasism : en historisk översikt

Rasism : en historisk översikt

Rasism summerar den västerländska rasismens historia från dess uppkomst på medeltiden och fram till idag. Med en kombination av överskådlighet och kunnande redogör George M. Fredrickson för den nutida rasismen som ett arv från moderniteten och den europeiska expansionen. Flera missuppfattningar undanröjs när han utvecklar en mycket gedigen bild av rasismens förmåga att återhämta sig och det hot den ständigt utgör.

Läs mer om Rasism : en historisk översikt

Rasism : en historisk översikt

Historia & Arkeologi

Hitta Rasism : en historisk översikt även hos:




Rulla till toppen