Prakt & Makt : Brahe och 1600-talets adliga livsstil

Prakt & Makt : Brahe och 1600-talets adliga livsstil

Boken är en katalog till utställningen med samma namn. Lär känna en av de mäktigaste släkterna i stormaktstidens Sverige. Möt greven Per Brahe den yngre hans hustru Kristina Katarina Stenbock deras barn och andra människoöden i en omvälvande period i landets historia. 1600-talet var en brytpunkt mellan gammalt och nytt. En tid då aristokratin med alla till buds stående medel försökte bevara sin maktställning i samhället. Under ett halvt sekel utvecklade adeln en lyxkonsumtion som landet varken skådat förr eller senare. Men det var en liten grupp av rikets äldsta och mäktigaste släkter som stod för dessa jättesatsningar på dyrbara byggen konst fester och kläder. Utan prakt ingen makt. Men pengarna var ofta lånade. Projektet Prakt & Makt föddes ur Jönköpings läns museums mer än tioåriga arbete med stormaktstiden i Jönköpings stad och det forna Visingsborgs grevskap. Arkeologiska undersökningar restaureringar av kyrkor och ruiner konserveringar och forskning har gett ny kunskap och nya infallssvinklar på denna tid.

Läs mer om Prakt & Makt : Brahe och 1600-talets adliga livsstil

Prakt & Makt : Brahe och 1600-talets adliga livsstil

Historia & Arkeologi

Hitta Prakt & Makt : Brahe och 1600-talets adliga livsstil även hos:
Rulla till toppen