Nya perspektiv på religion

Nya perspektiv på religion

Vad är egentligen religionsvetenskap? Hur ser den moderna religionsforskningen på sin egen vetenskapliga tradition? Religionsvetenskapen har traditionellt haft en hierarkisk syn på religionen. Hierarkierna vilar på underförstådda kristna, evolutionistiska, elitistiska och patriarkala premisser eller uppfattningen att studiet av texter är mer relevant än fältarbete. Likaså att gamla religioner är mer intressanta att studera än nya. I Nya perspektiv på religion ser författarna kritiskt på dessa premisser. De använder ett dubbelt perspektiv där religionen både betraktas som en avgränsad företeelse utan kopplingar till det samhälle den existerar inom, och integrerat i ett större sociokulturellt sammanhang. Ämnet religionshistoria introduceras, men läsaren får också en inblick i socialantropologisk, etnologisk och religionssociologisk teori och metodlära. Bokens åtta kapitel omfattar grundläggande diskussioner om det religionshistoriska ämnets framväxt och idéhistoria, och initierade analyser av ’klassiska problemområden’ som rit, myt, magi och offerteori. Boken avslutas med en presentation av genusteorier och en kritisk diskussion om ämnet historia och behov av nya frågeställningar. Boken kan användas både som en introduktionsbok till ämnet religionshistoria och som en teori- eller metodbok för studenter som ska skriva uppsatser i religionshistoria. Översättning Ulla-Stina Rask Professor Ingvild Sælid Gilhus och förste amanuensis Lisbeth Mikaelsson , båda vid universitetet i Bergen, tillhör Norges främsta forskare inom det religions-historiska fältet. Båda har publicerat ett stort antal böcker och artiklar inom exempelvis genusteori, nya religiösa rörelser/nyandlighet, grekisk och romersk religion och tidig kristendom. Ingvild Sælid Gilhus är också en internationellt erkänd forskare.

Läs mer om Nya perspektiv på religion

Nya perspektiv på religion

Historia & Arkeologi

Hitta Nya perspektiv på religion även hos:
Rulla till toppen