Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa

Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa

I augusti 1990 avslöjades i Italien existensen av ett hemligt mi­litärt nätverk som var en del av Nato och gick under namnet Gladio eller Stay-behind.Nätverket visade sig existera i 16 Nato­länder och 4 neu­tra­­la länder, däribland Sverige. Det hade grundats på 1940-talet av de amerikanska och brittiska underrättelsetjänster­na i syfte att stå emot en, som man då ansåg, hotande sovjetisk ­inva­sion. Men i frånvaro av någon sådan inriktade sig de hemliga arméerna på att bekämpa kommunistpartier och andra vänsterrörelser. ­Metoderna som användes bestod av allt från propagandaspridning, övervakning och registrering till våldsamt krossande av oppositionsgrupper, tortyr, statskupper och terrordåd.Gladios soldater fick sin utbildning på avlägsna öar i Medel­­ha­vet, i otillgängliga bergsområden i Ardennerna eller vid de brit­­tis­ka och amerikanska specialstyrkornas träningscentra i England och USA. De försågs med vapen, sprängämnen och högteknologisk utrustning som gömdes i hemliga förråd runtom i Europa.Den schweiziske historikern Daniele Gansers ­Natos hem­li­­­­ga arméer räknas som det internationella standardverket på området och är översatt till tio språk. Denna första svenska utgåva har kompletterats med ett kapitel om Stay-behinds histo­ria i Sverige (skrivet tillsammans med den svenske historikern Mats Deland), som bland annat behandlar uppgifterna om nätverkets koppling till mordet på Olof Palme.OM GLADIO/STAY-BEHIND’Gladiosystemet har fun­ge­rat i hemlighet i fyra decennier. vi har rätt att hålla det ansvarigt för all den destabilisering, de provokationer och den terrorism som har inträffat i våra länder under denna tid.’ Vasilis Ephremidis, grekisk ledamot av Europaparla­mentet, den 22 november 1990’Den bäst bevarade och mest skadliga politiskt-­militära hemligheten efter andra världskriget.’ The Observer 1990’Historien är som hämtad direkt från en politisk ­thriller.’ The Times 1990’Dessa massakrer, dessa bomber, dessa militära ak­tioner hade organiserats, främjats eller stötts av män inifrån italienska statliga institutioner och av män kopplade till Förenta staternas ­under­rättelsestrukturer.’ Ur den italienska parlamentariska kommissionens rapport om Gladio år 2000 OM FÖRFATTARENDaniele Ganser är historiker och energi- och fredsforskare vid Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) i Basel, Schweiz. Hans senaste böcker är Europa im Erdölrausch (Orell Füssli 2014) och Illegale Kriege. Wie die NATO-Länder die UNO sabotieren (Orell Füssli 2016).OM BOKEN’Daniele Ganser och Mats Deland gör en detaljerad genomgång av Stay behind-rörelsen i Sverige … Anmärkningsvärt nog har Sverige aldrig utrett frågan. Det är nu angeläget att rege­ring och riksdag tar initiativ till en sådan för att kartlägga nätverkets omfattning, karaktär, struktur och finansiering.’ Inga-Britt Ahlenius i Dagens Nyheter den 27 januari 2013UR BOKENOperation Gladio och Natos Stay-behind-arméer kastar ett nytt ljus över frågan om suverä­nitet i Väst­eu

Läs mer om Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa

Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa

Historia & Arkeologi

Hitta Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i västeuropa även hos:
Rulla till toppen