Mordet på Caesar : berättelsen om historiens mest välkända attentat

Mordet på Caesar : berättelsen om historiens mest välkända attentat

’Mordet på Julius Caesar är ett tema som tagits upp i åtskilliga böcker. Få har dock gjort det så förtjänstfullt som den amerikanske antikvetaren Barry Strauss. I Mordet på Caesar skildras ett komplext historiskt skeende på ett på samma gång lärt och till tillgängligt sätt. För den utmärka översättningen står Allan Klynne, även han antikvetare, lämpligt nog med inriktning mot det antika Rom och specifikt den era som boken avhandlar … en levande bild av vad som hände, var det hände och varför det hände … synnerligen initierad. Även om drygt två årtusenden har förflutit sedan detta dåd begicks fascinerar och förskräcker det fortfarande. Strauss lyckas fånga den dramatik som förmedlas till oss av de romerska skriftställarna, men ger även läsarna sin analys av händelseförloppets orsaker och de enskilda aktörernas motiv en bok som varmt kan rekommenderas. Den levandegör och begripliggör ett av den romerska historiens mest dramatiska ögonblick.’ Dominic Ingemark, docent i antikens kultur- och samhällsliv, i Populär Historia Den 15 mars år 44 f.Kr. genomfördes världshistoriens mest kända mordkonspiration. Julius Caesar, den segerrike fältherren som utropats till diktator på livstid och nu förväntades anta kejsartitel hade till slut blivit alltför mäktig för de republikanskt sinnade politikerna, vilka beslöt att mörda honom. Eftervärlden har tvistat om vilken part som var den mest rättfärdiga: var Caesar folkets efterlängtade röst, eller var det konspiratören Brutus som, i Shakespeares ord, var ’an honourable man’? Barry Strauss har skärskådat alla antika källor som finns till hands beträffande mordets upptakt, genomförande och konsekvenser. Hans skildring av detta centrala skeende i antikens historia är lika bildande som den är spännande. Barry Strauss är professor i antikens historia vid Cornell University i USA. Han har skrivit en rad böcker om grekisk och romersk krigshistoria och medverkar ofta i amerikansk tv och press. Han är bosatt i Ithaca, New York. ’En av de mest medryckande timme-för-timme-skildringarna av Caesars sista dag som jag läst helt makalös läsning.’ The Times ’Strauss beskriver [mordkonspiratörernas] dilemma med sådan omedelbarhet att varje sida vibrerar av spänning Mordet på Caesar fungerar dels som en underhållande och viktig utredning av detaljer som andra historiker vanligen inte brytt sig om, dels som en påminnelse om en konspiration så djärv att ingen skulle våga sig på något dylikt i dag.’ Los Angeles Review of Books ’Strauss vill rekonstruera mordet och maktspelet kring det: han granskar källornas beskrivningar, inte minst av huvudpersonernas karaktärer och drivkrafter, som ofta är spekulativa eller politiskt färgade. Detaljbeskrivningar av romerska sedvänjor och föremål (som adoptioner och dolkar), och romersk symbolvärld på mynt och statyer levandegör berättelsen. Strauss skriver medryckande och sakkunnigt.’<

Läs mer om Mordet på Caesar : berättelsen om historiens mest välkända attentat

Mordet på Caesar : berättelsen om historiens mest välkända attentat

Historia & Arkeologi

Hitta Mordet på Caesar : berättelsen om historiens mest välkända attentat även hos:
Rulla till toppen