Mitt i byn : med kyrkan som följeslagare genom Sveriges historia

Mitt i byn : med kyrkan som följeslagare genom Sveriges historia

’Hennes bok är späckad med detaljer. Samtidigt blir de stora linjerna tydliga … ger en bild av vad Sverige har varit, och det ger en bild av Sverige idag.’ Maria Küchen, SR Obs i P1 Det finns över 3 500 kyrkor i Sverige. Under nästan ett millennium har de spridit inte bara den kristna läran utan också nyheter, propaganda, lagar, konst, musik och kunskap. Denna kulturhistoriska insats står i centrum när Carin Bergström skildrar sockenkyrkans roll i våra förfäders liv. Där har de visat upp sig, flörtat, samlats vid högtider och vidkatastrofer, biktat sina innersta hemligheter, ansökt om intyg, betalat tionde, tvingats stå flera timmar i sträck, tiggt allmosor och fått den enda fläkten avstora vida världen som stått till buds. Kyrkan har hunnit förändras åtskilliga gånger i historien, liksom också vårt förhållande till den, men likafullt har den ända in i våra dagar funnits mitt i byn bokstavligt såväl som bildligt. Carin Bergström är fil.dr i historia och disputerade på en avhandling om svenskt prästerskap. Hon har varit museichef på Skoklosters slott och chef för Kungliga Husgerådskammaren. Bland hennes böcker om svensk historia märks Passion och skilsmässa, Självständig prinsessa och Stina Piper.     Carin Bergström, varför ville du skriva Mitt i byn? Landsbygdens kyrkor är hotade och jag vill berätta för läsarna om det stora historiska värde som kyrkorna bär på. Förr i världen levde de flesta människor på landet och deras liv kretsade kring kyrkan och dess institutioner. Så det var inte bara under gudstjänsten om söndagarna de kom i kontakt med kyrkan. På vilket sätt är den relevant idag? Boken kan ses som en inlaga i en debatt om vad vi ska göra med de många kyrkobyggnader som sällan används i dag. Flykten från landsbygden har inneburit att många står öde och tomma under stora dela av året. En opinionsundersökning har visat att svenska folket inte vill att vi ska riva våra sockenkyrkor. Ska vi då istället bygga om dem till hotell eller garage som skett i andra länder? Vad förvånade dig under arbetets gång? Att kyrkorna förmedlar en sådan lång historia av både social, ekonomisk, politisk och religiös natur. De dryga tvåtusen sockenkyrkorna som ligger som riktmärken i landskapet från Skåne i söder till Torne älv i norr berättar vårt lands tusenåriga historia. Vem bör läsa Mitt i byn? Den kulturhistoriskt intresserade allmänheten och de som behöver en nyckel för att kunna låsa upp den kunskapsbank som finns dold i en i en kyrkobyggnad och en kyrkomiljö på landet.  

Läs mer om Mitt i byn : med kyrkan som följeslagare genom Sveriges historia

Mitt i byn : med kyrkan som följeslagare genom Sveriges historia

Historia & Arkeologi

Hitta Mitt i byn : med kyrkan som följeslagare genom Sveriges historia även hos:
Rulla till toppen