Kulturen och arbetarrörelsen : kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander

Kulturen och arbetarrörelsen : kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander
Kulturen och arbetarrörelsen : kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander
Beskrivning av Kulturen och arbetarrörelsen : kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander

Detta är forskning på tidigare helt obearbetade fält. Forskningen har hittills utgått från att det funnits en motsättning mellan arbetarrörelse som satt sin prägel på samhälls- och kulturutvecklingen under 1900-talet. Sundgren kommer fram till det motsatta: i själva verket har man ifråga om kulturfrågor kunnat enas över alla partigränser. I byggandet av nationen har både borgerlighet och arbetarrörelse sett kulturens uppgift som klassöverskridande och samhörighetsskapande. Den avgörande motsättningen har istället gått mellan elilt och massa, mellan ’dom där uppe’ och ’dom där nere’.

Läs mer om Kulturen och arbetarrörelsen : kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander...


Sök bästa pris på Kulturen och arbetarrörelsen : kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander hos: