Kult konst eller myt? : Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning

Kult konst eller myt? : Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning

Richard Wagner var en av 1800-talets centrala kulturpersonligheter. Som dirigent tonsättare och omskapare av musikdramatiken tillhör han den västerländska musikhistoriens mest inflytelserika gestalter. Musikdramatiken skriftställarskapet och den allmänna kulten kring hans konstnärskap banade väg för närmast religiösa anhängarskaror och mytbildningar men också starkt motstånd. I antologin Kult konst eller myt? analyserar fem i Danmark Finland och Sverige verksamma kulturforskare Wagner ur en rad olika infallsvinklar: Vilka var de kulturella källor Wagner hämtade konstnärlig näring ur? Vilken betydelse hade myten om det nordiska? Hur gestaltas de kvinnliga karaktärerna i exempelvis Nibelungens ring? Är Parsifal ett kristet verk och vilken betydelse har kyrkorummet haft vid dess framförande? Hur mottogs Wagners musikdramatik i Sverige efter andra världskrigets slut? Förutom redaktörerna Ursula Geisler och Henrik Rosengren medverkar Hannu Salmi Nila Parly och Anders Jarlert.

Läs mer om Kult konst eller myt? : Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning

Kult konst eller myt? : Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning

Historia & Arkeologi

Hitta Kult konst eller myt? : Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning även hos:
Rulla till toppen