Katastrofernas århundrade : historiska och verkningshistoriska perspektiv

Katastrofernas århundrade : historiska och verkningshistoriska perspektiv

Det senaste århundradets historia har präglats av katastrofer som satt djupa spår långt utanför de direkt drabbade samhällena. Det absoluta flertalet av dem har varit medvetet framskapade och lett till massdöd och ödeläggelse av stora materiella värden. Bland dem som analyseras i denna bok finns folkmordet på armenierna, nazisternas massakrer på invånarna i Lidice och de amerikanska atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Dessa händelser är förbundna med två ännu större katastrofer, första och andra världskriget. Författarna tar också upp katastrofer där avsikten inte varit att mörda och ödelägga, däribland fartyget Titanics undergång och den pågående miljöförstörelsen. Bokens perspektiv är dubbelt. Dels analyseras katastroferna historiskt, i sitt samtida sammanhang, dels granskas de verkningshistoriskt. Det verkningshistoriska perspektivet innebär att intresset riktas mot hur händelserna tolkats, representerats och brukats av eftervärlden, i minnen och minnesplatser, monument, myter, filmer och debatter. Sådana verkningshistorier har inte sällan lagt grunden för nya konflikter. Boken vänder sig i första hand till studenter i historia och närliggande ämnen, lärare och forskare. Den är angelägen läsning för alla med intresse för samtidshistoria och frågor om den historiska dimensionens plats i kultur och samhälle.

Läs mer om Katastrofernas århundrade : historiska och verkningshistoriska perspektiv

Katastrofernas århundrade : historiska och verkningshistoriska perspektiv

Historia & Arkeologi

Hitta Katastrofernas århundrade : historiska och verkningshistoriska perspektiv även hos:
Rulla till toppen