Iran – från dåtid till nutid

Iran – från dåtid till nutid

Boken IRAN – från dåtid till nutid fyller ut ett tomt rum där informationen om Iran är knapphändig – undantaget ett medialt flöde där revolutioner, slöjor, kärnkraft och reformsträvanden dominerar. Boken ger en bakgrund som fyller ut detta. Iran har en lång historia bakom sig. Den började i det gamla Babylonien för att sträcka sig över 2500 år fram till vår tid. I Sverige hade vi på 800-talet våra första hövdingar – då hade Iran en kungalängd som upptar mer än 100 regenter. Läggs till detta dagens president, Muhammad Ahmadinejad, blir det ett långt händelseförlopp. Om detta är kunskapsförmedlingen sparsam. Biblioteken avgränsar sig till Grekland och Rom – områden öster om Eufrat blir en fotnot som upplyser om de rysligheter som mötte romerska legioners misslyckade försök att tränga österut- ändå återvänder de som ärofulla fältherrar. Med Iran – från dåtid till nutid vidgas detta perspektiv. Boken påminner om ett Iran som vi ibland möter under namnet Persien med en historia som rymmer mer än romarkrig, kärnkraft, valförfaranden och kravaller. Den iranska historien är en fascinerande mosaik – lång och med tvära kast. Den griper in i världshistorien i ett förlopp som uppvisar en kontinuitet, över tiden, svårfångad men omisskännlig. Det är en iransk identitet, diffus på samma sätt som den svenska eller eller någon annan. Iran – från dåtid till nutid, fångar upp detta skeende.Bokens förord har skrivits av Ashk Dahlén, fil. dr. i iranska språk, Uppsala Universitet med avhandlingen Deciphering the Meaning of Revealed Law.The Surushian Paradigm in Shi’i Legal Epistemology, publicerad på Routledge med titeln Islamic Law, Epistemology and Modernity. Dahlén har studerat och forskat vid Teherans universitet och innehar ett postdoktorsstipendium från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Dahlén är knuten till bl a en forskartjänst vid Kungliga Vitterhetsakademien och innehar e n lektorstjänst i persiska vid Institutt for kulturstudier og orientalske språk vid Oslo universitet. Under arbetet med boken har Hossein Sheiban, fil. Dr. och lektor i historia vid Stockholms Universitet med avhandlingen Den ekonomiska staden – Stadsplanering i Stockholm under senare hälften av 1800-talet, gett författaren ett stöd. Sheiban är har bl a forskat kring integrationen av invandrare i Sverige under 1900-talets slut i jämförelse med försöken att integrera arbetarna i det borgerliga samhället i början av 1800-talet. Sheiban arbetar främst med forskningsprofilerna Urbanhistoria, Genus, Välfärd och medborgerliga rättigheter. Sheiban har tilldelats stipendium från STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning och vistas under höstterminen 2009 vid Washington and Lee University i Lexington, Virginia. Författaren, Kent Eklind, jurist/socionom, har varit verksam inom offentlig förvaltning som bl a. forskningssekreterare och sakkunnig. Med intresse för historiska förlopp och med en iransk hustru som til

Läs mer om Iran – från dåtid till nutid

Iran – från dåtid till nutid

Historia & Arkeologi

Hitta Iran – från dåtid till nutid även hos:
Rulla till toppen