Invandrat & utvandrat : Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv

Invandrat & utvandrat : Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv

Stockholm: världens stad. Hur har det internationella utbytet inom arkitektur och stadsplanering sett ut under olika epoker? Svensk byggnadshistoria är inte bara svensk. Sedan Stockholm bildades i den äldsta stadskärnan Gamla stan har man tagit emot människor och intryck från världens olika hörn. Invandrat och utvandrat behandlar det internationella utbytet inom arkitektur och stadsplanering under olika epoker. Vad har vi hämtat utifrån, hur har det omtolkats här och vad har vi i vår tur bidragit med till omvärlden. I Invandrat och utvandrat: Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv skriver 18 experter forskare, stadsplanerare, arkitekter, konstvetare, museiintendenter, historiker och arkeologer om hur invandrare från när och fjärran fört med sig kompetens, kontakter och kreativitet i skapandet av Stockholm under olika epoker. Boken inleds med en exposé över näringslivet invandrade hantverkare, köpmän, konstnärer och stadsplanerare och är därefter upplagd kronologiskt, från medeltiden över 1600-talets stormaktstid, 1700-talets gustavianska epok, 1800-talets empirestad och 1900-talets modernism fram till idag år 2016. Läs om tyska Hansan, holländska köpmän, Ostindiska Kompaniet, det kosmopolitiska Stockholm, efterkrigstidens stadsplaner och byggnader, judiskt inflytande, orientaliska mönster, new empiricism och grannskapsepoken, modernismens förgrundsgestalt Asplund, exotiska Stadshuset, Lindhagen-planen 2.0, turistattraktionen Hammarby Sjöstad, nya moskébyggen i Stockholms utkanter och mycket annat. Samfundet S:t Erik är en ideell förening som bildades 1901 för att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia och utveckling. Sedan 1903 ger man ut en årsbok med olika teman. Vad händer i Stockholm? Hur kan Stockholm bli en bättre stad att leva i? Vad berättar stadens historia om kultur och natur, om arkitektur och stadsplanering? Pressröster om boken: »Författarna lyckas mycket väl med sina ambitioner och visar på ett övertygande sätt hur Stockholm har påverkats av utbyten och impulser utifrån och hur staden i sin tur påverkat andra kulturer och länder. Genom det långa tidsperspektivet får läsaren en utomordentligt god uppfattning om olika kulturimpulser och utbyten fram till vår egen tid. Denna välskrivna och genomarbetade samt för målgruppen lättlästa bok vänder sig till en bred kulturhistoriskt intresserad allmänhet. Den är även lämplig på universitetsnivå. Det är en mycket vacker bok med en utmärkt layout och ett omfattande bildmaterial av mycket hög klass som lockar till läslust och fortsatta studier.« Bibliotekstjänst

Läs mer om Invandrat & utvandrat : Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv

Invandrat & utvandrat : Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv

Historia & Arkeologi

Hitta Invandrat & utvandrat : Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv även hos:
Rulla till toppen