In & Beyond Sweden : Journeys Through an Art Scene

In & Beyond Sweden : Journeys Through an Art Scene
In & Beyond Sweden : Journeys Through an Art Scene
Beskrivning av In & Beyond Sweden : Journeys Through an Art Scene

IN & BEYOND SWEDEN: På resa genom en konstscen erbjuder fascinerande inblickar i en mångfald konstnärliga praktiker och ett land i förändring. Under två år genomförde curatorn Joa Ljungberg och konstnären Santiago Mostyn ett omfattande researcharbete i syfte att belysa den svenska konstscenen. Publikationen, som gjorts i samarbete mellan Iaspis och Moderna Museet, presenterar deras utforskande process och lyfter samtidigt fram en polyfoni av röster från de seminariedagar som samlade konstprofessionella från hela landet.    IN & BEYOND SWEDEN: Journeys Through an Art Scene  offers fascinating insights into current artistic expressions from a nation in the process of change. For two years, the curator Joa Ljungberg and the artist Santiago Mostyn conducted comprehensive research into the Swedish art scene. This publication, a collaboration between Iaspis and Moderna Museet, presents their research process, while also highlighting a multitude of voices from the seminars that gathered art professionals from around the country.  Författare/Writers: ALBIN HILLERVIK, ANNA LINDER, JOA LJUNGBERG, JAN-ERIK LUNDSTRÖM, MAGDALENA MALM, SANTIAGO MOSTYN, LISA ROSENDAHL, HELENA SELDER, ELLEN NYMAN, CAROLA GRAHN, CORINA OPREA, TEMI ODUMOSU, KATARINA PIRAK SIKKU, JOHAN POUSETTE FRIDA SANDSTRÖM, CECILIA ÅSBERG, ANJA ÖRN, SARA EDSTRÖM, THERESE ENGSTRÖM Konstnärer/Artists:Meric Algün, Muhammad Ali, Emanuel Almborg, Petra Bauer, Ragna Bley, Alfred Boman, Kalle Brolin, Fanny Carinasdotter, Anja Örn, Tomas Örn, Loulou Cherinet, Kah Bee Chow, Jonas Dahlberg, Rebecca Digby, Sven X-et Erixson, Flyktinglandet, Malin Franzén, Mark Frygell, Gideonsson/Londré, Goldin+Senneby, Erik Mikael Gudrunsson, Kerstin Hamilton, Sandi Hilal, Sam Hultin, Thomas Hämén, Ingela Ihrman, Sara Jordenö, Amber Horning, Hanni Kamaly, Kultivator, Runo Lagomarsino, Lap-See Lam, Mårten Lange, Klara Lidén

Läs mer om In & Beyond Sweden : Journeys Through an Art Scene...


Sök bästa pris på In & Beyond Sweden : Journeys Through an Art Scene hos: