Regelsamling i marknadsrätt

Regelsamling i marknadsrätt
Regelsamling i marknadsrätt
Beskrivning av Regelsamling i marknadsrätt

Detta är en samling av lagregler och andra normer som reglerar företagens reklam- och marknadsföringsåtgärder samt konsumenternas ställning på den svenska marknaden. Regelsamlingen är ett komplement till handboken Praktisk marknadsrätt och kan även ? tack vare att den innehåller ett centralt och värdefullt urval av både juridiska och etiska regler ? användas separat eller tillsammans med annan litteratur på området. Den trettonde upplagan av Regelsamling i marknadsrätt är uppdaterad till den 20 juni 2012 och innehåller bl.a. följande: • Marknadsföringslagen. • ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation. • Ett urval av Konsumentverkets riktlinjer och föreskrifter. • De nordiska konsumentombudsmännens gemensamma ståndpunkter bl.a. ang. marknadsföring via sociala medier. • Upphovsrättslagen. • Lagar om varumärkesrätt, firmarätt och mönsterrätt. • Regler om givande och tagande av muta, lotterilagen. • Radio- och TV-lagen. • Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. • Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor. • Prisinformationslagen med Konsumentverkets allmänna råd. • Personuppgiftslagen och lagen om namn och bild i reklam. • Den moderniserade konkurrenslagstiftningen och annan central näringsrättslig lagstiftning. • Den köprättsliga lagstiftningen ? köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen samt konsumentkreditlagen. • Produktsäkerhets- och produktansvarslagarna. • Speciallagstiftning om alkohol, tobak, livsmedel, läkemedel och kemiska produkter. • Lag om skydd för företagshemligheter. • Kriterier för bedömning av könsdiskriminerande reklam. • Förteckning över EU-direktiv och normer i urval. Författarna är alla jurister och sedan länge praktiskt verksamma inom marknadsrättens område.

Läs mer om Regelsamling i marknadsrätt...


Sök bästa pris på Regelsamling i marknadsrätt hos: