I skuggan av det amerikanska århundradet : USA-imperiets uppgång och fall

I skuggan av det amerikanska århundradet : USA-imperiets uppgång och fall

USA:s tid som världshärskare är snart över. Det hävdar Alfred W. McCoy i boken I skuggan av det amerikanska århundradet. Fallet som började redan med Irakkriget 2003 kan vara full­bordad 2025-2030, då Kina kommer att ha gått förbi vad gäller samtliga mått på global makt. År 1941 hävdade tidskriften Life att det följande ­sek­let ­skulle bli det amerikanska århundradet . En förut­sägelse som länge såg ut att besannas. Men idag anser ledande tankesmedjor i Washington att det ­ ameri­kanska århundradet inte ­kommer att kunna bestå i 100 år. I sin bok I skuggan av det amerikanska århundradet ­skildrar ­Alfred W. McCoy hur det amerikanska imperiet tog form på 1890-­talet, blev ledande efter andra världskriget och sedan har kunnat behålla sin position ända fram till våra dagar. Framgångs­receptet har varit en oöverträffad militär, ekonomisk och diplo­matisk styrka i kombination med en unik organisation för hemliga operationer som styr och avsätter regeringar över hela världen. På alla dessa ­områden är emellertid USA:s makt redan idag försvagad.   Författaren beskriver fyra scenarier för hur i en nära framtid Förenta staterna kommer att förlora sin hegemoniska ställning: I det minst dramatiska alternativet accepterar landet att mista sin ledarroll och inordnar sig i en ny världsordning. I det mest dramatiska tillgriper USA mili­tära medel för att hejda konkur­ren­ternas frammarsch. OM FÖRFATTAREN Alfred W. McCoy är professor i historia vid University of Wisconsin-­Madison med inriktning på Sydostasiatisk historia, moderna imperier och amerikansk ut­rikespolitik. UR BOKEN USA:s frånfälle som främsta världsmakt kan komma långt snabbare än någon kan föreställa sig. Trots den aura av allsmäktighet som imperier ofta omger sig med är de flesta överraskande bräckliga och saknar den inneboende styrka som även den blyg­sammaste nationalstat äger. En blick på imperiernas historia påminner oss om hur känsliga även de största varit för sammanbrott. Så ömtålig är deras maktekologi att när det verkligen börjar gå fel nystas ­imperierna som regel upp i ursinnig takt: det tog bara 1 år för Portugal, 2 år för Sovjet­unionen, 8 år för Frankrike, 11 år för otto­manerna, 17 år för Storbritannien och troligen bara 27 år för USA, räknat från det avgörande året 2003. Tillgängliga ekonomiska, utbildnings­­­mäs­siga och tekniska data ty­der på att ­negativa trender, när det gäller Förenta staternas världsmakt, troligen kommer att hopa sig snabbt omkring 2020 och kan nå en ­kritisk massa senast 2030. Det amerikanska ­århundradet, som proklamerades så ­trium­­ferande i början av andra världskriget, kan vara sönder­trasat och på väg att förblekna 2025 för att vara över till 2030. OM BOKEN ’En briljant och ytterst välinformerad måsteläsning för alla som är seriöst intresserade av geopolitik, imperiers historia och skapandet av framtiden.’ New York Journal of Books ’Ett slags obduktion av

Läs mer om I skuggan av det amerikanska århundradet : USA-imperiets uppgång och fall

I skuggan av det amerikanska århundradet : USA-imperiets uppgång och fall

Historia & Arkeologi

Hitta I skuggan av det amerikanska århundradet : USA-imperiets uppgång och fall även hos:
Rulla till toppen